Profession dampmaskinist

Dampmaskinister forsyner faciliteter med energi og værktøjer såsom damp, varme og køling. De betjener og vedligeholder udstyr såsom kedler og luftkompressorer og forsker i og udvikler nye metoder og forbedringer for levering af forsyninger.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Energi

  Effekt i form af mekanisk, elektrisk, potentiel energi, varmeenergi eller anden energi fra kemiske eller fysiske ressourcer, der kan anvendes til at drive et fysisk system.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Energimarked

  Tendenser og vigtige drivkræfter på markedet for handel med energi, metoder og praksis inden for energihandel samt identifikation af de vigtigste aktører i energisektoren.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Dele til varme-, ventilations-, klima- og køleanlæg

  De forskellige dele, der anvendes til opvarmning, luftkonditionering og køling, såsom de forskellige ventiler, ventilatorer, kompressorer, kondensatorer, filtre og andre komponenter.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Hydraulik

  Kraftoverførselssystemerne, der anvender kraften fra flydende væsker til at overføre elektricitet.

 • Kølemidler

  Karakteristika og egenskaber for de forskellige væsker, der anvendes til varmepumpe- og kølecykler.

 • Termodynamik

  Den gren inden for fysikken, der beskæftiger sig med forholdet mellem varme og andre energiformer.

 • Fremstilling af dampgeneratorer

  Fremstilling af dampgeneratorer eller andre dampenheder, fremstilling af hjælpeapparater til brug med dampgeneratorer: kondensatorer, economisere, overhedere, dampsamlere og akkumulatorer. Fremstilling af atomreaktorer, dele til skibs- eller brændstofkedler. Også produktionen af rørledningssystemer, som omfatter yderligere behandling af rør, generelt for at stille trykrør eller rørsystemer sammen med tilhørende design og bygge- og anlægsarbejde.

Færdigheder

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Overvåge udstyr hos forsyningsvirksomheder

  Overvåge udstyr, som leverer forsyningstjenester som f.eks. kraft, varme, kulde og damp, for at sikre, at udstyret fungerer og virker i overensstemmelse med forskrifterne, og for at kontrollere for fejl.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Designe udstyr til forsyningstjenester

  Designe udstyr til levering af forsyningstjenester såsom varme, damp, strøm og køling med henblik på at forbedre effektiviteten og bæredygtigheden i leveringen af forsyninger til faciliteter og beboelsesejendomme.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

Source: Sisyphus ODB