Profession danselærer

Danselærere underviser elever i rekreativt regi i de forskellige dansegenrer og former, såsom ballet, jazz, stepdans, selskabsdans, hiphop, latin, folkedans osv. De bibringer eleverne en forståelse af dansens historie og repertoire, men fokuserer hovedsageligt på at anlægge en praktisk tilgang til deres undervisning, hvor de bistår eleverne i at eksperimentere med og mestre forskellige danse- og skuespilsudtryk og -teknikker og tilskynder dem til at udvikle deres egen stil. De besætter roller, instruerer og producerer forestillinger og koordinerer den tekniske produktion og brugen af sæt, rekvisitter og kostumer på scenen.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Principper for gruppearbejde

  Samarbejdet mellem mennesker, der er karakteriseret ved en samlet forpligtelse til at nå et bestemt mål, deltagelse på lige fod, opretholdelse af åben kommunikation, fremme af effektiv brug af idéer osv.

Færdigheder

 • Observere den studerendes fremskridt

  Følge op på elevers læringsfremskridt og vurdere deres resultater og behov.

 • Tilpasse undervisning til elevernes niveau

  Identificere de studerendes kampe og succeser. Udvælge undervisnings- og læringsstrategier, der understøtter elevernes individuelle læringsbehov og mål.

 • Hjælpe de optrædende med at internalisere koreografisk materiale

  Undervise i det koreografiske materiale ved hjælp af fysisk demonstration og eventuel relevant dokumentation (skriftligt, visuelt, lyd), som formidler koreografens hensigt, nuancer og detaljer vedrørende koreografien.

 • Konsultere eleverne om læringsindhold

  Tage hensyn til elevernes holdninger og præferencer ved bestemmelsen af læringsindholdet.

 • Give bevægelseserfaringer

  Vejlede kunder eller patienter i at bevæge sig på en struktureret eller improviseret måde med henblik på at udtrykke sig.

 • Håndtere forholdet til elever

  Forvalte relationerne blandt eleverne og mellem eleverne og underviser. Fungere som myndighed og skabe et klima præget af tillid og stabilitet.

 • Skabe glæde ved dans

  Tilskynde til og gøre det muligt for mennesker, især børn, at blive involveret i dans og forstå og værdsætte den enten privat eller i offentlige sammenhænge.

 • Udtrykke sig selv fysisk

  Udtrykke følelser og idéer gennem bevægelser, mimik og handlinger.

 • Sikre balance mellem deltageres personlige behov og gruppens behov

  Anvende forskellige tilgange i din praksis, der afvejer behovene hos den enkelte person og gruppen som helhed. Styrke den enkeltes evner og erfaring, den såkaldte personcentrerede praksis, samtidig med at deltagerne og arbejdstagerne hjælpes til at danne en sammenhængende gruppe. Skabe en støttende og sikker atmosfære for aktiv udforskning af din kunstneriske disciplin.

 • Give konstruktiv feedback

  Give begrundet feedback gennem både kritik og ros på en respektfuld, klar og konsekvent måde. Fremhæve resultater såvel som fejl og udvikle metoder til formativ vurdering med henblik på at evaluere arbejdet.

 • Vise eksempler i forbindelse med undervisningen

  Forelægge andre eksempler på din erfaring, færdigheder og kompetencer, der passer til det specifikke læringsindhold, for at hjælpe eleverne med at lære.

 • Sørge for sikre arbejdsforhold inden for de udøvende kunstarter

  Kontrollere de tekniske aspekter af dit arbejdsområde, kostumer, rekvisitter osv. Eliminere potentielle farer på dit arbejdsområde eller forestilling. Aktivt gribe ind i tilfælde af ulykke eller sygdom.

 • Forberede lektionsindhold

  Forberede indhold, der skal undervises i klassen i overensstemmelse med læseplansmålene ved at udarbejde øvelser, finde frem til opdaterede eksempler osv.

 • Demonstrere teknisk ekspertise i en danseart

  Demonstrere, beskrive eller korrigere bevægelser hos dine deltagere for at give dem mulighed for at lære om deres krop og den dansestil, der gives til deltagerne. Sammensætte og strukturere dansen med deltagerne i den valgte dansestil. Formidle de kreative og kompositionelle færdigheder og erfaringer og deres relevans for målmarkedet.

 • Undervise i dans

  Instruere de studerende i teori og praksis for dans, rekreativt eller med henblik på at hjælpe dem med at gøre karriere inden for dette område. Levere korrigerende instruktioner, som støtter forskelle og lægger vægt på etiske adfærdskodekser ved berøring, intimsfære og passende pædagogiske metoder som et redskab til at fremhjælpe deltagerne.

 • Assistere eleverne i deres læring

  Støtte og vejlede eleverne i deres arbejde, give eleverne praktisk støtte og opmuntring.

 • Anvende undervisningsprincipper

  Anvende forskellige tilgange, læringsmetoder og -kanaler til at instruere eleverne, f.eks. ved at kommunikere indhold i vendinger, de kan forstå, organisere klare talepunkter og gentage argumenter, når det er nødvendigt. Anvende en bred vifte af undervisningsmidler og -metoder, der passer til faget, elevernes niveau, mål og prioriteter.

 • Inspirere dansere til at forbedre sig

  Inspirere din gruppe af deltagere på jeres møder ved at skabe forståelse for dans og skabe dans. Demonstrere dansebevægelser vedrørende en korrekt tilpasning af kroppen og anvende anatomisk viden i forhold til den dansestil, du leder.

 • Tilskynde elever til at anerkende deres resultater

  Tilskynde elever til at vurdere deres egne resultater og handlinger for at fremme deres selvtillid og udvikling.

 • Få de optrædendes kunstneriske potentiale frem

  Motivere dem til at tage imod udfordringer. Tilskynde til peerlæring. Skabe et miljø, hvor der eksperimenteres med forskellige metoder som f.eks. improvisation.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Håndtere klasseværelseundervisning

  Bevare disciplinen og inddrage de studerende i undervisningen.

 • Udvikle en coachingstil

  Udvikle en stil for coaching af enkeltpersoner eller grupper, der sikrer, at alle deltagere føler sig godt tilpas, og er i stand til at tilegne sig de færdigheder og kompetencer, der er nødvendige i forbindelse med coaching på en positiv og produktiv måde.

 • Levere undervisningsmaterialer til lektion

  Sikre, at de nødvendige materialer til undervisning i en klasse, såsom visuelle hjælpemidler, forberedes, ajourføres og fremlægges i instruktionslokalet.

Source: Sisyphus ODB