Profession danseterapeut

Danseterapeuter støtter enkeltpersoner med deres følelsesmæssige, mentale eller fysiske helbredsproblemer og hjælper dem med at forbedre deres kropsbevidsthed, selvværd, sociale integration og personlige udvikling gennem danse- og bevægelsesmønstre inden for et terapeutisk miljø.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Psykologiske teorier

  Den historiske udvikling af rådgivningsteorier og psykologiske teorier samt perspektiverne, anvendelsesmulighederne og interview- og rådgivningsstrategierne.

 • Sammenhæng mellem dans og musikstil

  Forholdet mellem en praktiseret dansestil og musik og musikere.

 • Danseterapi

  Indførelse af dans i terapeutisk behandling mhp. at forbedre patientens selvtillid og kropsbillede.

Færdigheder

 • Danse

  Optræde i kunstproduktioner inden for forskellige discipliner såsom klassisk ballet, moderne dans, historisk dans, etnisk dans, folkedans, akrobatisk dans og street dance.

 • Sikre fortroligheden af sundhedsbrugerdata

  Overholde og opretholde fortroligheden af sundhedsbrugeres sygdoms- og behandlingsoplysninger.

 • Udvikle et samarbejdsbaseret terapeutisk forhold

  Udvikle et gensidigt samarbejdsbaseret terapeutisk forhold under behandling med henblik på at fremme og opnå sundhedsbrugerens tillid og samarbejde.

 • Tilvejebringe sundhedsuddannelse

  Tilvejebringe evidensbaserede strategier til fremme af sund levevis, sygdomsforebyggelse og -forvaltning.

 • Udvikle kreative idéer

  Udvikling af nye kunstneriske koncepter og kreative idéer.

 • Skabe glæde ved dans

  Tilskynde til og gøre det muligt for mennesker, især børn, at blive involveret i dans og forstå og værdsætte den enten privat eller i offentlige sammenhænge.

 • Harmonisere kropsbevægelser

  Harmonisere kroppens bevægelser ud fra rytme og melodi, æstetisk eller dramatisk koncept, dramatisk udvikling osv.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Have emotionel intelligens

  Genkende egne og andres følelser, skelne korrekt mellem dem og observere, hvordan de kan påvirke ens omgivelser og den sociale interaktion, og hvad der kan gøres ved det.

 • Observere sundhedsbrugere

  Observere sundhedsbrugerne og registrere signifikante forhold og reaktioner på lægemidler, behandlinger og væsentlige hændelser, underrette en tilsynsførende eller læge, når det er nødvendigt.

 • Vurdere patientens behandlingsbehov

  Observere og vurdere patientens adfærd, holdninger og følelser for at forstå, om og hvordan deres terapeutiske behov kan opfyldes ved hjælp af en specifik form for terapi, indsamling og analyse af oplysninger om, hvordan kunden opfatter, reagerer på, og relaterer til kunstneriske stimuli. Relatere disse oplysninger til andre aspekter af patientens liv.

Source: Sisyphus ODB