Profession data warehouse designer

Data warehouse-designere er ansvarlige for planlægning, sammenkobling, udformning, planlægning og anvendelse af data warehouse-systemer. De udvikler, overvåger og vedligeholder ETL-processer, rapporteringsapplikationer og data warehouse-design.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Modellering af virksomhedsprocedure

  De værktøjer, metoder og anmærkninger, som f.eks. Business Process Model and Notation (BPMN) og Business Process Execution Language (BPEL), som anvendes til at beskrive og analysere kendetegnene ved en forretningsproces og dens videreudvikling.

 • Databaseudviklingsværktøjer

  De metoder og værktøjer, der anvendes til at skabe en logisk og fysisk struktur af databaser, såsom logiske datastrukturer, diagrammer, modelleringsteknikker og entitetsrelationer.

 • Databasestyringssystemer

  Værktøjer til oprettelse, ajourføring og styring af databaser som Oracle, MySQL og Microsoft SQL Server.

 • Systemteori

  Principper, der kan anvendes på alle typer systemer på alle niveauer i et hierarki, og som beskriver systemets interne organisation, dets mekanismer til opretholdelse af identitet og stabilitet og opnåelse af tilpasning og selvregulering samt dets afhængighed og samspil med miljøet.

 • Webprogrammering

  Det programmeringsparadigme, der er baseret på at kombinere formateringssprog (som tilfører sammenhæng og struktur til tekst) og anden webprogrammeringskode, såsom AJAX, javascript og PHP, med henblik på at gennemføre passende tiltag og visualisere indholdet.

 • Forespørgselssprog

  Området for standardiserede computersprog til søgning efter oplysninger fra en database og dokumenter, der indeholder de nødvendige oplysninger.

 • Database

  Klassificering af databaser, der omfatter deres formål, karakteristika, terminologi, modeller og brug, f.eks. XML-databaser, dokumentorienterede databaser og fuldtekstdatabaser.

 • Data warehouse

  Datalagringssystemet, som analyserer og rapporterer om data, såsom data mart.

 • IKT-sikkerhedslovgivning

  Et sæt lovgivningsmæssige bestemmelser, der beskytter informationsteknologi, IKT-net og computersystemer, og de juridiske konsekvenser ved misbrug af disse. De regulerede foranstaltninger omfatter firewalls, overvågning, antivirus-software og kryptering.

 • Informationsstruktur

  Den type infrastruktur, som definerer dataformatet: halvstruktureret, ustruktureret og struktureret.

 • Forespørgselssprog til ressource description framework

  Forespørgselssprogene som f.eks. SPARQL, der anvendes til at hente og bearbejde data, der opbevares i et Resource Description Framework (RDF)-format.

Færdigheder

 • Designe databaseskema

  Udarbejde et udkast til en databaseskema ved at følge reglerne for forvaltning af databaser (RDBMS) for at oprette en logisk ordnet gruppe af genstande såsom tabeller, kolonner og processer.

 • Skabe softwaredesign

  Udmønte en række krav i en klar og organiseret softwarekonstruktion.

 • Fastsætte tekniske krav

  Specificere de tekniske egenskaber ved varer, materialer, metoder, processer, tjenester, systemer, software og funktioner ved at identificere og reagere på de særlige behov, der skal opfyldes i henhold til kundens behov.

 • Udvikle automatiserede overførselsmetoder

  Oprette automatiseret overførsel af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) mellem lagertyper, formater og systemer for at spare menneskelige ressourcer i at udføre opgaven manuelt.

 • Anvende teori om IKT-systemer

  Gennemføre principper for teorien om IKT-systemer for at forklare og dokumentere systemkarakteristika, der kan anvendes generelt i andre systemer

 • Bedømme IKT-viden

  Evaluere den implicitte beherskelse af kvalificerede eksperter i et IKT-system for at tydeliggøre den til yderligere analyse og brug.

 • Skrive databasedokumentation

  Udarbejde dokumentation med oplysninger om den database, der er relevant for slutbrugerne.

 • Analysere forretningskrav

  Undersøge kundernes behov og forventninger til et produkt eller en tjeneste med henblik på at identificere og løse uoverensstemmelser og eventuelle uoverensstemmelser mellem de involverede interessenter.

 • Betjene relationsdatabasesystem

  Udtrække, lagre og verificere oplysninger ved hjælp af databasestyringssystemer baseret på den relationsdatabasemodel, som arrangerer data i tabeller, rækker og kolonner, f.eks. Oracle, Microsoft SQL Server og MySQL (Oracle Corporation).

 • Oprette databasediagrammer

  Udvikle modeller og diagrammer for databasedesign, der fastlægger strukturen i en database ved hjælp af modelleringsværktøjer, der skal anvendes i yderligere processer.

 • Overføre eksisterende data

  At anvende migrations- og omregningsmetoder for eksisterende data med henblik på at overføre eller konvertere data mellem formater, lagre eller computersystemer.

 • Administrere standarder for dataudveksling

  Fastsætte og opretholde standarder for konvertering af data fra kildeskemaer til den nødvendige datastruktur i et resultatskema.

 • Bruge markup language

  Anvende computersprog, der kan skelnes grammatisk fra teksten, tilføje anmærkninger til et dokument, specificere layoutet og behandlingstyperne i dokumenter såsom HTML.

 • Oprette datasæt

  Generere en samling af nye eller eksisterende relaterede datasæt, der udgøres af separate elementer, men som kan manipuleres som en enhed.

 • Administrere database

  Anvende databasedesignordninger og -modeller, definere indbyrdes afhængigheder mellem data, anvende søgesprog og databasestyringssystemer (DBMS) med henblik på at udvikle og forvalte databaser.

Source: Sisyphus ODB