Profession databaseadministrator

Databaseadministratorer afprøver, implementerer og administrerer computerdatabaser. De bruger deres ekspertise i databaseforvaltningssystemer til at planlægge, koordinere og gennemføre sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte computerdatabaser. De anvender også scripts og konfigurationsfiler for at skræddersy en database til brugernes behov.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Informationsstruktur

  Den type infrastruktur, som definerer dataformatet: halvstruktureret, ustruktureret og struktureret.

 • Datakvalitetsvurdering

  Processen med at afsløre dataproblemer ved hjælp af kvalitetsindikatorer, foranstaltninger og måleenheder for at planlægge datarensning og strategier for databerigelse i henhold til datakvalitetskriterier.

 • Datamodeller

  De teknikker og eksisterende systemer, der anvendes til at strukturere dataelementer og vise deres indbyrdes forhold, samt metoder til fortolkning af datastrukturer og -relationer.

 • Databasestyringssystemer

  Værktøjer til oprettelse, ajourføring og styring af databaser som Oracle, MySQL og Microsoft SQL Server.

 • Distribueret databehandling

  Den softwareproces, hvor computerkomponenterne interagerer via et netværk, og sender meddelelser for at kommunikere om deres handlinger.

 • Databaseudviklingsværktøjer

  De metoder og værktøjer, der anvendes til at skabe en logisk og fysisk struktur af databaser, såsom logiske datastrukturer, diagrammer, modelleringsteknikker og entitetsrelationer.

 • Forespørgselssprog til ressource description framework

  Forespørgselssprogene som f.eks. SPARQL, der anvendes til at hente og bearbejde data, der opbevares i et Resource Description Framework (RDF)-format.

 • Datalagring

  De fysiske og tekniske koncepter for, hvordan digital datalagring arrangeres i specifikke ordninger, både lokalt, såsom harddiske og Random Access Memories (RAM), og fjernt via netværk, internet eller cloud.

 • Bedste praksis for systembackup

  De procedurer i forbindelse med klargøring af gendannelse eller videreførelse af den teknologiske infrastruktur, der er af afgørende betydning for en organisation.

 • Forespørgselssprog

  Området for standardiserede computersprog til søgning efter oplysninger fra en database og dokumenter, der indeholder de nødvendige oplysninger.

Færdigheder

 • Anvende virksomhedspolitikker

  Anvende de principper og regler, der gælder for en organisations aktiviteter og processer.

 • Administrere database

  Anvende databasedesignordninger og -modeller, definere indbyrdes afhængigheder mellem data, anvende søgesprog og databasestyringssystemer (DBMS) med henblik på at udvikle og forvalte databaser.

 • Oprette datamodeller

  Anvende særlige teknikker og metoder til at analysere datakravene i en organisations virksomhedsprocesser for at skabe modeller for disse data, såsom konceptuelle, logiske og fysiske modeller. Disse modeller har en særlig struktur og et bestemt format.

 • Betjene relationsdatabasesystem

  Udtrække, lagre og verificere oplysninger ved hjælp af databasestyringssystemer baseret på den relationsdatabasemodel, som arrangerer data i tabeller, rækker og kolonner, f.eks. Oracle, Microsoft SQL Server og MySQL (Oracle Corporation).

 • Bruge scriptprogrammering

  Anvende specialiserede IKT-værktøjer til at skabe computer-kode, der fortolkes af de tilsvarende run-time miljøer med henblik på at udvide applikationer og automatisere almindelige computeroperationer. Bruge programmeringssprog, der understøtter denne metode, såsom Unix Shells scripts, JavaScript, Python og Ruby.

 • Designe specifikationer for sikkerhedskopiering af database

  Angive hvilke procedurer der skal gennemføres i databaser, der sikrer kopiering og arkivering af data til eventuel genoprettelse i tilfælde af en begivenhed, hvor data går tabt.

 • Udligne databaseressourcer

  Stabilisere arbejdsbyrden og ressourcerne i en database ved at kontrollere efterspørgslen efter transaktioner, tildele diskplads og sikre, at serverne er pålidelige, for at optimere omkostningerne og risikoforholdet.

 • Tolke tekniske tekster

  Læse og forstå tekniske tekster, der giver oplysninger om, hvordan en opgave skal udføres, normalt forklaret i trin.

 • Designe databaseskema

  Udarbejde et udkast til en databaseskema ved at følge reglerne for forvaltning af databaser (RDBMS) for at oprette en logisk ordnet gruppe af genstande såsom tabeller, kolonner og processer.

 • Vedligeholde databasesikkerhed

  Beherske en bred vifte af informationssikkerhedskontroller for at kunne anvende maksimal databasebeskyttelse.

 • Udføre IKT-fejlfinding

  Identificere problemer med servere, stationære PC'er, printere, netværk og fjernadgang og udføre handlinger, der løser problemerne.

 • Administrere IKT-system

  Håndtere komponenter i IKT-systemet ved at opretholde konfigurationen, administrere brugerne, overvåge ressourceanvendelsen, foretage backup og installere hardware eller software for at overholde de fastsatte krav.

 • Foretage sikkerhedskopiering

  Implementere backupprocedurer til backupdata og -systemer for at sikre en permanent og pålidelig systemdrift. Foretage backup af data for at sikre oplysninger ved at kopiere og arkivere dem for at sikre integritet under systemintegration og efter tab af data.

 • Vedligeholde databaseydeevne

  Beregne værdier for databaseparametre. Gennemføre nye udgivelser og udføre regelmæssige vedligeholdelsesopgaver, såsom fastlæggelse af backup-strategier og eliminering af fragmentering af indeks. Evaluere hardwareprodukter og operativsystemer.

 • Definere en databases fysiske struktur

  Angive den fysiske konfiguration af databasefiler for et bestemt medie. Dette indebærer detaljerede specifikationer for indekseringsløsninger, datatyper og dataelementer, der er placeret i dataordbogen.

Source: Sisyphus ODB