Profession dataintegrationsingeniør

Dataintegrationsingeniører udvikler og gennemfører løsninger, der koordinerer applikationer på tværs af virksomheden eller dens enheder og afdelinger. De evaluerer eksisterende komponenter eller systemer for at fastlægge integrationskravene og sikrer, at de endelige løsninger opfylder de organisatoriske behov. De genbruger komponenter, når det er muligt, og bistår ledelsen med at træffe beslutninger. De udfører fejlfinding på IKT-systemintegrationen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Leverandører af softwarekomponenter

  Leverandører, der kan tilvejebringe de nødvendige softwarekomponenter.

 • IKT-projektledelsesmetoder

  Metoder eller modeller til planlægning, forvaltning og overvågning af IKT-ressourcer med henblik på at opfylde specifikke mål. De anvendte metoder er Waterfall, Incremental, V-model, Scrum eller Agile og brug af IKT-værktøjer.

 • Indkøb af udstyr til IKT-netværk

  De produkter, der stilles til rådighed af netværksudstyrsleverandører, og metoder til udvælgelse og indkøb af udstyret.

 • Leverandører af hardwarekomponenter

  Leverandører, der kan tilvejebringe de ønskede hardwarekomponenter.

 • IKT-kommunikationsprotokoller

  Det system af regler, der gør det muligt at udveksle oplysninger mellem computere eller andet udstyr via computernetværk.

 • Brugerkrav til IKT-system

  Processen, der har til formål at opfylde brugeres og organisationers behov vha. systemkomponenter og -tjenester og ved at tage hensyn til de tilgængelige teknologier og teknikker, der er nødvendige for at fremkalde og konstatere krav, høre brugere for at fastslå symptomer på problemer og analysere symptomer.

Færdigheder

 • Bruge scriptprogrammering

  Anvende specialiserede IKT-værktøjer til at skabe computer-kode, der fortolkes af de tilsvarende run-time miljøer med henblik på at udvide applikationer og automatisere almindelige computeroperationer. Bruge programmeringssprog, der understøtter denne metode, såsom Unix Shells scripts, JavaScript, Python og Ruby.

 • Anvende politik for brug af IKT-systemer

  Følge skriftlige og etiske love og politikker vedrørende korrekt anvendelse og administration af IKT-systemer.

 • Definere integrationsstrategi

  Angive strategier for systemintegration, herunder tidsplan, de processer, der kræves for at kombinere komponenter i delsystemer og systemer, midler til, hvordan komponenter vil kunne kommunikere, samt de risici, der er forbundet med integrationen.

 • Styre udrulning af IKT-system

  Levere, installere og afprøve en computer eller et IKT-system. Etablere og forberede systemet til brug.

 • Levere teknisk dokumentation

  Udarbejde dokumentation for eksisterende og kommende produkter eller tjenester, der beskriver deres funktionalitet og sammensætning på en sådan måde, at det er forståeligt for et bredt publikum uden teknisk baggrund, og i overensstemmelse med fastsatte krav og standarder. Ajourføre dokumentation.

 • Analysere krav til netværks båndbredde

  Undersøge kravene til et IKT-nets eller et andet telekommunikationssystems transmissionskapacitet.

 • Integrere systemkomponenter

  Udvælge og anvende integrationsteknikker og -redskaber til at planlægge og gennemføre integration af hardware- og softwaremoduler og komponenter i et system. Anvende særlige prøvningsteknikker for at sikre integritet under systemintegration.

 • Anvende virksomhedspolitikker

  Anvende de principper og regler, der gælder for en organisations aktiviteter og processer.

 • Designe komponenter til brugergrænseflade

  Bruge metoder og værktøjer til udformning og programmering af grænseflader til software og systemkomponenter.

Source: Sisyphus ODB