Profession designer af digitale medie

Designere af digitale medier skaber og redigerer grafik, animationer, lyd, tekst og video for at bistå ved frembringelsen af integrerede multimedieprodukter. De kan udføre aktiviteter med relation til nettet, sociale netværk, augmented reality og virtual reality, men ikke til produktionen af musik ved hjælp af fysiske instrumenter og komplekse softwarebaserede synteseredskaber. Designere af digitale medier kan programmere og bygge websteder, mobilapplikationer og andre multimedieprodukter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Webprogrammering

  Det programmeringsparadigme, der er baseret på at kombinere formateringssprog (som tilfører sammenhæng og struktur til tekst) og anden webprogrammeringskode, såsom AJAX, javascript og PHP, med henblik på at gennemføre passende tiltag og visualisere indholdet.

 • Software til oprettelse af websider

  Software, der leverer forprogrammerede elementer, som gør det muligt at udvikle interaktive multimedieapplikationer til at redigere, strukturere og opsætte indhold til udgivelse.

 • Grafisk redigeringssoftware

  Grafiske IKT-værktøjer, der muliggør digital redigering og sammensætning af grafikker, som f.eks. GIMP, Adobe Photoshop og Adobe Illustrator, til udvikling af både 2D-raster eller 2D-vektorgrafik.

 • Udgivelsesstrategi

  Metoder, regler, medier og værktøjer til udgivelse af indhold fra indholdsstyringssystemer i enkelte kilder eller på tværs af medier.

 • Algoritmeopgave

  Teknikker til at konvertere ustrukturerede beskrivelser af en proces til en trinvis sekvens af handlinger med et begrænset antal trin.

 • Lovgivning om ophavsret

  Lovgivning om beskyttelse af forfatteres rettigheder i forhold til deres eget arbejde, og hvordan andre kan bruge det.

 • Redskaber til styring af softwarekonfiguration

  Softwareprogrammer til udførelse af konfigurationsidentifikation, styring, statusregnskab og revision, såsom CVS, ClearCase, Subversion, GIT og TortoiseSVN.

 • Typografiark til computersprog

  Den gren af computersprog, der gør det muligt at præsentere strukturerede dokumenter, f.eks. CSS ("Cascading Style Sheets"). Disse dokumenter skal følge stilblade, en række stilistiske bestemmelser såsom skrifttype, farve og layout.

Færdigheder

 • Administrere online-indhold

  Sikre, at webstedets indhold er opdateret, organiseret, attraktivt og opfylder målgruppens behov, krav til virksomheden og internationale standarder ved at kontrollere forbindelserne og fastlægge tidsrammerne for og rækkefølgen af offentliggørelse.

 • Foretage billedredigering

  Redigere forskellige typer billeder, såsom analoge og digitale fotos eller illustrationer.

 • Fremstille en wireframe til et websted

  Udvikle et billede eller et sæt billeder, der viser de funktionelle elementer på et websted eller en side, som typisk bruges til at planlægge et websteds funktion og struktur.

 • Levere multimedieindhold

  Udvikle multimediematerialer såsom skærmbilleder, grafik, diasshow, animationer og videoer til brug som indhold integreret i en bredere informationssammenhæng.

 • Omdanne til animeret objekt

  Omdanne virkelige genstande til visuelle animationselementer ved hjælp af animationsmetoder, såsom optisk scanning.

 • Integrere indhold i outputmedier

  Samle og integrere medie- og tekstindhold i online- og offlinesystemer, såsom websteder, platforme, applikationer og sociale medier, med henblik på offentliggørelse og distribution.

 • Bruge markup language

  Anvende computersprog, der kan skelnes grammatisk fra teksten, tilføje anmærkninger til et dokument, specificere layoutet og behandlingstyperne i dokumenter såsom HTML.

 • Udforme computergrafik

  Anvende forskellige visuelle teknikker med henblik på at designe grafisk materiale. Kombinere grafiske elementer med henblik på kommunikation af koncepter og idéer.

Source: Sisyphus ODB