Profession designer af instruktionsmaterialer

Designere af instruktionsmaterialer udformer undervisningsmaterialer til undervisningsforløb ved hjælp af multimedieteknologi og forfatterværktøjer. De sigter mod at levere undervisningsoplevelser, der gør tilegnelsen af viden og færdigheder mere effektiv og attraktiv.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Webprogrammering

  Det programmeringsparadigme, der er baseret på at kombinere formateringssprog (som tilfører sammenhæng og struktur til tekst) og anden webprogrammeringskode, såsom AJAX, javascript og PHP, med henblik på at gennemføre passende tiltag og visualisere indholdet.

 • Standarder for internetbaseret e-læring

  Standarder og specifikationer, der anvendes i internetbaseret e-læring, såsom "Sharable Content Object Reference Model" (SCORM), som definerer kommunikation mellem kundesideindhold og et værtssystem, der understøttes af et styringssystem til e-læring.

 • Processer til indholdsudvikling

  Specialiserede teknikker, der anvendes til at designe, skrive, samle, redigere og organisere digitalt indhold såsom tekst, grafik og videoer til offentliggørelse.

 • Software til oprettelse af websider

  Software, der leverer forprogrammerede elementer, som gør det muligt at udvikle interaktive multimedieapplikationer til at redigere, strukturere og opsætte indhold til udgivelse.

 • Algoritmeopgave

  Teknikker til at konvertere ustrukturerede beskrivelser af en proces til en trinvis sekvens af handlinger med et begrænset antal trin.

 • Kognitiv psykologi

  De menneskelige processer som opmærksomhed, hukommelse, anvendelse af sprog, opfattelse, problemløsning, kreativitet og tænkning.

 • Instruktioner til design af modeller

  Retningslinjer eller strategier for design og udarbejdelse af instruktioner, der skal sikre, at elever opnår de ønskede læringsresultater.

 • Styringssystemer til e-læring

  E-læringsplatformen for udarbejdelse, administration, planlægning, rapportering og levering af e-læringskurser eller træningsprogrammer.

 • Udgivelsesstrategi

  Metoder, regler, medier og værktøjer til udgivelse af indhold fra indholdsstyringssystemer i enkelte kilder eller på tværs af medier.

Færdigheder

 • Levere skriftligt indhold

  Kommunikere information i skriftlig form via digitale eller trykte medier alt efter målgruppens behov. Strukturere indholdet i henhold til specifikationer og standarder. Anvende grammatiske og retstavningsregler.

 • Styre indholdsudviklingsprojekter

  Planlægge og gennemføre udformning, levering og administration af digitalt eller trykt indhold, udvikle et system, der beskriver udviklingen af hele det redaktionelle indhold og proceduren for offentliggørelse samt anvende IKT-værktøjer til støtte for processen.

 • Oprette script til kunstnerisk produktion

  Udvikle et manuskript, der beskriver scener, handlinger, udstyr, indhold og realiseringsmidler for en skuespil, en film eller en udsendelse.

 • Samle indhold

  Hente, vælge og organisere indhold fra specifikke kilder i overensstemmelse med kravene til output-medier, såsom trykt materiale, onlineapplikationer, platforme, websteder og video.

 • Korrekturlæse en tekst

  Læse en tekst grundigt, søge efter, gennemgå og rette fejl for at sikre, at indholdet er klart til offentliggørelse.

 • Omsætte krav til visuelt design

  Udvikle visuel udformning fra givne specifikationer og krav baseret på en analyse af omfanget og målgruppen. Skabe en visuel præsentation af idéer såsom logoer, webstedsgrafik, digitale spil og layout.

 • Undervise i skrivning

  Undervise i grundlæggende eller avancerede skriveprincipper til forskellige aldersgrupper inden for rammerne af en nærmere angivet uddannelsesinstitution, eller ved at gennemføre private skriveworkshopper.

 • Anvende værktøjer til udvikling af indhold

  Bruge specialiserede værktøjer til indholdsudvikling, såsom indholds- og terminologistyringssystemer, oversættelseshukommelsessystemer, sprogkontrol og redigeringsprogrammer til at generere, samle og omdanne indhold i overensstemmelse med specificerede standarder.

 • Anvende IKT-terminologi

  Anvende specifikke IKT-termer og vokabular på en systematisk og sammenhængende måde med henblik på dokumentation og kommunikation.

 • Administrere metadata om indhold

  Anvende metoder og procedurer til indholdsstyring til at definere og anvende metadatakoncepter, f.eks. dataoprettelser, med henblik på at beskrive, organisere og arkivere indhold, såsom dokumenter, video- og lydfiler, applikationer og billeder.

 • Udvikle digitale undervisningsmaterialer

  Skabe ressourcer og undervisningsmateriale (e-læring, pædagogisk video og audiomateriale, oplysende prezi) ved anvendelse af digitale teknologier til at overføre viden og opmærksomhed med henblik på at forbedre de lærendes ekspertise.

 • Designe webbaserede kurser

  Oprette webbaserede uddannelses- og instruktionskurser ved brug af dynamiske og statiske onlineværktøjer til at formidle læringsresultater til kursets deltagere. De webværktøjer, der anvendes her, kan være video- og lydstreaming, liveudsendelser på internettet, informationsportaler, chatrum og opslagstavler.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Omsætte konceptkrav til indhold

  Udvikle digitalt indhold ved at følge de angivne af krav og retningslinjer.

 • Levere multimedieindhold

  Udvikle multimediematerialer såsom skærmbilleder, grafik, diasshow, animationer og videoer til brug som indhold integreret i en bredere informationssammenhæng.

 • Gennemføre uddannelsesaktiviteter

  Planlægge, udføre og føre tilsyn med uddannelsesaktiviteter for en række forskellige målgrupper, f.eks. skoleelever, universitetsstuderende, specialgrupper eller offentligheden.

 • Identificere kundekrav

  Anvende teknikker og værktøjer såsom undersøgelser, spørgeskemaer, IKT-applikationer med henblik på at frembringe, definere, analysere, dokumentere og vedligeholde brugerkrav fra systemer, tjenester eller produkter.

 • Bruge scriptprogrammering

  Anvende specialiserede IKT-værktøjer til at skabe computer-kode, der fortolkes af de tilsvarende run-time miljøer med henblik på at udvide applikationer og automatisere almindelige computeroperationer. Bruge programmeringssprog, der understøtter denne metode, såsom Unix Shells scripts, JavaScript, Python og Ruby.

 • Udføre kvalitetssikring af indhold

  Foretage validering af indhold ved at gennemgå det ud fra formel og funktionel kvalitet, anvendelighed og gældende standarder.

 • Identificere uddannelsesbehov

  Analysere uddannelsesproblemerne og identificere en organisations eller et individs uddannelsesbehov med henblik på at give dem undervisning skræddersyet til deres forudgående beherskelse, profil, midler og problem.

 • Bruge markup language

  Anvende computersprog, der kan skelnes grammatisk fra teksten, tilføje anmærkninger til et dokument, specificere layoutet og behandlingstyperne i dokumenter såsom HTML.

 • Anvende undervisningsprincipper

  Anvende forskellige tilgange, læringsmetoder og -kanaler til at instruere eleverne, f.eks. ved at kommunikere indhold i vendinger, de kan forstå, organisere klare talepunkter og gentage argumenter, når det er nødvendigt. Anvende en bred vifte af undervisningsmidler og -metoder, der passer til faget, elevernes niveau, mål og prioriteter.

 • Strukturere oplysninger

  Organisere oplysninger ved hjælp af systematiske metoder såsom mentale modeller og i overensstemmelse med givne standarder med henblik på at lette brugerinformationsbehandling og -forståelse med hensyn til de specifikke krav til og karakteristika ved de producerede medier.

 • Oprette SCORM-pakker

  Udvikle uddannelsespakker til e-læringsplatforme under anvendelse af SCORM-standarden (Sharable Content Object Reference Model Standard).

 • Bestemme IKT-brugerbehov

  Bestemme behov og krav hos IKT-brugere af et særligt system ved anvendelse af analysemetoder, som f.eks. analyse af målgrupper.

Source: Sisyphus ODB