Profession designer af trykte kredsløb

Designere af trykte kredsløb tegner diagrammer og designer opbygningen af kredsløb. De anlægger en vision for den logiske placering af ledende spor, kobberdele og monteringssteder. De anvender computerprogrammer og specialsoftware til design.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Printplader

  Trykte kredsløb (PCB) er væsentlige komponenter i næsten alt elektronisk udstyr. De består af tynde wafers eller substrater, hvorpå der anbringes elektroniske komponenter såsom mikrochips. De elektroniske komponenter er elektrisk forbundet gennem ledende skinner og puder.

 • CAD-programmer

  Computerstøttet design (CAD)-software til at skabe, ændre, analysere eller optimere et design.

 • Kredsløbsdiagrammer

  Gennemlæse og forstå kredsløbsdiagrammer, der viser forbindelser mellem anordninger, f.eks. effekt- og signalforbindelser.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

Færdigheder

 • Designe kredsløb

  Tegne kredsløb til elektroniske produkter, såsom mobiltelefoner og computere, og sørge for at medtage integrerede kredsløb og mikrochips i designet.

 • Udforme designspecifikationer

  Anføre designspecifikationer såsom materialer og dele, der skal anvendes, samt et overslag over omkostningerne.

 • Bruge CAD-software

  Anvende CAD-systemer til at bidrage til oprettelse, ændring, analyse eller optimering af et design.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Teste printplader

  Test printplader med særlige testadaptere til sikring af optimal effektivitet, funktionalitet og at alt fungerer som tilsigtet. Tilpasse testanordningerne til typen af printplade.

 • Opstille tekniske planer

  Opstille detaljerede tekniske planer for maskiner, udstyr, værktøjer og andre produkter.

 • Udføre analytiske matematiske beregninger

  Anvende matematiske metoder og anvende beregningsteknologier til at foretage analyser og finde løsninger på specifikke problemer.

Source: Sisyphus ODB