Profession desktopredaktør

Desktopredaktører er ansvarlige for layoutet af publikationer. De anvender computersoftware til at tilrettelægge tekster, fotografier og andet materiale i et tilgængeligt og læsbart slutprodukt.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lovgivning om ophavsret

  Lovgivning om beskyttelse af forfatteres rettigheder i forhold til deres eget arbejde, og hvordan andre kan bruge det.

 • Typografi

  Proceduren for anbringelse af skriftlige tekster til trykning.

 • IKT-softwarespecifikationer

  Karakteristika, anvendelse og drift af forskellige softwareprodukter såsom computerprogrammer og applikationssoftware.

 • Prepressprocesser

  De processer, der finder sted mellem dannelsen af et printlayout og den endelige trykning som f.eks. tilretning af manuskript, korrekturlæsning og andet.

 • Desktoppublishing

  Oprettelse af dokumenter ved brug af sideopstillingsfærdigheder på en computer. Desktoppublicering kan generere layout og typografiske kvalitetstekster og -billeder.

 • Trykketeknikker

  Teknikker og processer til gengivelse af tekst og billeder ved brug af en masterformular eller -skabelon, såsom bogtryk, dybtryk og laserprint.

 • Grafisk design

  Teknikker til visuel fremstilling af idéer og meddelelser.

 • Multimediesystemer

  De metoder, procedurer og teknikker, der vedrører driften af multimediesystemer, sædvanligvis en kombination af software og hardware, der præsenterer forskellige typer medier såsom video og lyd.

Færdigheder

 • Søge i databaser

  Søg efter oplysninger eller personer ved hjælp af databaser.

 • Tilpasse til medietype

  Tilpasse til forskellige typer medier, f.eks. tv, film, reklamer og andre. Tilpasse arbejdet til type af medier, omfang af produktion, budget, genrer inden for medietypen og andet.

 • Tilpasse indhold til form

  Tilpasse form og indhold for at sikre, at de passer sammen.

 • Følge en instruks

  Fortolke og opfylde krav og forventninger, som drøftet og aftalt med kunderne.

 • Tilpasse sig kunstneres kreative behov

  Arbejde med kunstnere og søge at forstå den kreative vision og tilpasse sig den. Udnytte dine evner og færdigheder fuldt ud for at opnå det bedst mulige resultat.

 • Følge en arbejdsplan

  Forvalte den række af aktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre arbejdet med de aftalte frister, ved at følge en arbejdsplan.

 • Omsætte krav til visuelt design

  Udvikle visuel udformning fra givne specifikationer og krav baseret på en analyse af omfanget og målgruppen. Skabe en visuel præsentation af idéer såsom logoer, webstedsgrafik, digitale spil og layout.

 • Anvende dtp-teknikker

  Gøre brug af teknikker og software til at udarbejde layout og tekst med typografier.

 • Afslutte projekt inden for budgettet

  Sørge for at holde sig inden for budgettet. Tilpasse arbejde og materialer til budgettet.

Source: Sisyphus ODB