Profession destillerimedarbejder

Destillerimedarbejdere betjener industrielt destilleriudstyr og -maskiner. De udfører vedligeholdelse og rengøring af maskiner, ruller tønder og stempler tøndelåg.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Temperaturskalaer

  Temperaturskala for grader celsius og Fahrenheit.

Færdigheder

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Følge hygiejneprocedurer under fødevareforarbejdning

  Sikre et rent arbejdsrum i overensstemmelse med hygiejnestandarderne i levnedsmiddelindustrien.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Løfte tunge genstande

  Løfte tunge genstande og anvende ergonomiske løfteteknikker for at undgå at skade kroppen.

 • Træffe foranstaltninger mod brændbarhed

  Træffe foranstaltninger mod brand. Væske, der indeholder 40 % ABV, bryder i brand, hvis det opvarmes til omkring 26 °C, og hvis der anvendes en antændelseskilde i alkoholen. Flammepunkt for ren alkohol er 16,6 °C.

 • Betjene vægt

  Arbejde med en vejemaskine for at måle rå, halvfærdige og færdige produkter.

 • Blande drikkevarer

  Blande drikkevarer med henblik på at skabe nye drikkevareprodukter, som er attraktive for markedet, og som er interessante for virksomheder og innovative på markedet.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Anvende destillationsudstyr

  Anvende forskellige dele af destillationsudstyr, som f.eks. krukken, destillationskolonnen, tilbageløbsarmen, svaleren, destillatet og aldringstønderne.

 • Klare høje temperaturer

  Klare høje temperaturer og samtidig bibeholde koncentration og effektivitet under krævende betingelser.

 • Indsamle prøver til analyse

  Indsamle prøver af materialer eller produkter til laboratorieanalyse.

 • Udføre detaljerede aktiviteter i forbindelse med fødevareforarbejdning

  Foretage præcise fødevareforarbejdningsprocesser med stor omhyggelighed og præcision i alle trin i frembringelsen af et kvalitetspræget produkt.

 • Klargøre beholdere til drikkevaredestillering

  Klargøre beholdere eller tromler til fremstilling af drikkevarer. Klargøre udstyret til proceduren med rensning og fjernelse af fortyndende komponenter som vand for at øge andelen af alkoholindhold.

 • Overvåge temperaturen under fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overvåge og kontrollere de krævede temperaturer i de forskellige produktionsfaser, indtil produktet har passende egenskaber i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Sterilisere fermenteringstanke

  Sterilisere arbejdsarealer og udstyr ved hjælp af slanger, skrabere, børster eller kemiske opløsninger.

 • Rengøre fødevare- og drikkevaremaskiner

  Rengøre maskiner, der anvendes til fremstilling af føde- eller drikkevarer. Forberede passende rengøringsopløsninger. Forberede alle dele og sikre, at de er rene nok til at undgå afvigelser eller fejl i produktionsprocessen.

Source: Sisyphus ODB