Profession direktør for IKT-sikkerhed

Direktører for IKT-sikkerhed beskytter oplysninger om virksomheder og ansatte mod uautoriseret adgang. De fastlægger også sikkerhedspolitikken for informationssystemet, forvalter sikkerhedsiværksættelse på tværs af alle informationssystemer og sikrer, at der er adgang til oplysninger.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • IKT-netværks sikkerhedsrisici

  De sikkerhedsrisikofaktorer, såsom hardware- og softwarekomponenter, anordninger, grænseflader og politikker i IKT-netværk og risikovurderingsteknikker, der kan anvendes til at vurdere alvoren og konsekvenserne af sikkerhedstrusler og beredskabsplaner for hver sikkerhedsrisikofaktor.

 • Beslutningsstøttesystemer

  IKT-systemer, der kan anvendes til at støtte erhvervslivet eller den organisatoriske beslutningstagning.

 • Strategi for informationssikkerhed

  Den plan, der er defineret af en virksomhed, som fastlægger målene for informationssikkerhed og foranstaltninger til afbødning af risici, fastlægger kontrolmål, opstiller parametre og benchmarks, samtidig med at de overholder de retlige, interne og kontraktmæssige krav.

 • IKT-sikkerhedslovgivning

  Et sæt lovgivningsmæssige bestemmelser, der beskytter informationsteknologi, IKT-net og computersystemer, og de juridiske konsekvenser ved misbrug af disse. De regulerede foranstaltninger omfatter firewalls, overvågning, antivirus-software og kryptering.

 • Cybersikkerhed

  Metoder, der beskytter IKT-systemer, netværk, computere, udstyr, tjenester, digital information og personer mod ulovlig eller uautoriseret anvendelse.

 • Organisatorisk modstandsdygtighed

  De strategier, metoder og teknikker, der øger organisationens evne til at beskytte og opretholde de tjenester og operationer, der opfylder organisationens mission og skaber varige værdier ved effektivt at håndtere problemstillinger vedrørende sikkerheds beredskabs, risiko og katastrofeberedskab.

 • IKT-sikkerhedsstandarder

  Standarder for IKT-sikkerhed, såsom ISO og de teknikker, der er nødvendige for at sikre, at organisationen overholder dem.

 • Auditteknikker

  De teknikker og metoder, der understøtter en systematisk og uafhængig undersøgelse af data, politikker, drift og resultater ved hjælp af computerstøttede revisionsværktøjer og -teknikker (CAAT) såsom regneark, databaser, statistisk analyse og business intelligence-software.

Færdigheder

 • Administrere overensstemmelse med IT-sikkerhedskrav

  Vejledning i anvendelse og opfyldelse af relevante industristandarder, bedste praksisser og retlige krav til informationssikkerhed.

 • Garantere overholdelse af lovkrav

  Garantere overholdelse af etablerede og gældende standarder og lovkrav som f.eks. specifikationer, politikker, standarder eller lovgivning for det mål, som organisationerne tilstræber at opnå.

 • Vedligeholde plan for fortsættelse af drift

  Opdatere metodologi, som omfatter skridt til at sikre, at en virksomheds faciliteter kan fortsætte driften i tilfælde af en lang række uforudsete begivenheder.

 • Administrere katastrofeplaner

  Udarbejde, afprøve og om nødvendigt gennemføre en handlingsplan for at genfinde eller kompensere for mistede data om informationssystemer.

 • Anvende beslutningsstøttesystemer

  Anvende de IKT-systemer, der er til rådighed, og som kan bruges til at støtte virksomhedens eller organisationens beslutningstagning.

 • Sikre overholdelse af organisationens IKT-standarder

  Garantere, at tilstanden af begivenhederne er i overensstemmelse med de IKT-regler og -procedurer, der er beskrevet af en organisation for deres produkter, tjenester og løsninger.

 • Anvende selskabsledelse

  Anvende et sæt principper og mekanismer, hvormed en organisation forvaltes og ledes, fastlægge procedurer for information, styre arbejdsflow og beslutningstagning, fordele rettigheder og ansvar mellem afdelinger og enkeltpersoner, fastsætte virksomhedsmål og overvåge og evaluere tiltag og resultater.

 • Sikre hemmeligholdelse af oplysninger

  Udforme og gennemføre forretningsprocesser og tekniske løsninger for at sikre datas og oplysningers fortrolighed i overensstemmelse med lovkrav, også under hensyntagen til offentlighedens forventninger og politiske spørgsmål vedrørende privatlivets fred.

 • Implementere IKT-risikostyring

  Udvikle og gennemføre procedurer til at identificere, vurdere, behandle og afbøde IKT-risici, såsom hacking eller datalækager, i overensstemmelse med virksomhedens risikostrategi, -procedurer og -politikker. Analysere og styre sikkerhedsrisici og -hændelser. Anbefale foranstaltninger til forbedring af den digitale sikkerhedsstrategi.

 • Lede øvelser i katastrofeberedskab

  Lede øvelser, som uddanner folk i, hvad der skal gøres i tilfælde af en uforudset, katastrofal hændelse i IKT-systemernes funktion eller sikkerhed, f.eks. om gendannelse af data, beskyttelse af identitet og information, og hvilke skridt der skal tages for at undgå yderligere problemer.

 • Overvåge teknologiske tendenser

  Danne sig et overblik over og undersøge de seneste tendenser og den teknologiske udvikling. Observere og foregribe deres udvikling i henhold til nuværende eller fremtidige markeds- og forretningsvilkår.

Source: Sisyphus ODB