Profession dirigent

Dirigenter leder musikerensembler ved at dirigere dem under prøver og hjælpe dem med at opnå deres bedste resultater. De kan arbejde sammen med en række ensembler såsom kor og orkestre. Dirigenter justerer tempo (hastighed), rytme, dynamik (højt eller lavt) og artikulering (sammenflydende eller adskilt) af musikken ved hjælp af gestus og nogle gange dans for at motivere musikere til at spille i henhold til nodebladet.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Musikteori

  De indbyrdes forbundne begreber, der udgør den teoretiske baggrund for musik.

 • Sammenhæng mellem dans og musikstil

  Forholdet mellem en praktiseret dansestil og musik og musikere.

 • Musikinstrumenter

  De forskellige musikinstrumenter, deres registre, klangfarve og mulige kombinationer.

 • Musiklitteratur

  Litteratur om musikteori, særlige musikarter, perioder, komponister eller musikere eller specifikke musikalske værker. Dette omfatter forskellige materialer såsom magasiner, tidsskrifter, bøger og litteratur.

Færdigheder

 • Positionere musikere

  Positionere kvalificerede musikere inden for musikgrupper, orkestre eller ensembler for at opnå en korrekt balance mellem instrumentelle eller vokale dele.

 • Lede musikalsk personale

  Tildele og forvalte personaleopgaver på områder såsom instrumentering, bearbejdning, reproduktion af musik og stemmetræning.

 • Arbejde med solister

  Kommunikere med solo-kunstnere og koncertførere for at drøfte og forberede optrædener.

 • Identificere karakteristika for musik

  Identificere elementære, strukturelle og stilistiske kendetegn ved musik fra forskellige perioder og kulturer.

 • Tilstræbe toppræstationer inden for musikoptræden

  Løbende stræbe efter at toppræstere inden for musik eller sang.

 • Deltage i musikstudieoptagelser

  Deltage i optagelser i musikstudier.

 • Engagere komponister

  Engagere professionelle komponister til at komponere et musikstykke.

 • Samarbejde med musikbibliotekarer

  Kommunikere og samarbejde med musikbibliotekarer for at sikre, at partiturer er permanent tilgængelige.

 • Vælge musikere

  Tilrettelægge auditions og vælge udøvende kunstnere til musikforestillinger.

 • Transponere musik

  Transponere musik til en alternativ nøgle, samtidig med at den oprindelige tonestruktur bevares.

 • Koordinere turnéer

  Skemalægge arrangementsdatoer, planlægge tidsplaner, organisere spillesteder, indkvartering og transport for længere turnéer.

 • Studere musikpartiturer

  Studere musikpartiturer og frembringe forskellige fortolkninger.

 • Arbejde med komponister

  Kommunikere med komponister for at drøfte forskellige fortolkninger af deres værker.

 • Planlægge musikoptræden

  Planlægge prøver og musikalsk optræden, arrangere detaljer såsom sted, udvælgelse af deltagere og instrumentalister.

 • Studere musik

  Studere originale musikstykker for at få et godt kendskab til musikteori og -historie.

 • Skrive musikpartiturer

  Skrive musikpartiturer til orkestre, ensembler eller individuelle instrumentalister ved anvendelse af viden om musikteori og musikhistorie. Anvende instrumental og vokale evner.

 • Formidle aspekter vedrørende præstation

  Bruge kropssprog til at forme musikken, kommunikere det ønskede tempo, fraseringen, tonen, farven, intonationen, lydstyrken og andre aspekter under liveoptræden.

 • Supervisere musikgrupper

  Lede musikgrupper, individuelle musikere eller hele orkestre ved prøver og under optræden live eller i studier med henblik på at forbedre den overordnede tone- og harmonibalance, dynamik, rytme og tempo.

 • Transskribere musikkompositioner

  Transskribere musikkompositioner med henblik på at tilpasse dem til en bestemt gruppe eller til at skabe en særlig musikstil.

 • Dirigere gæstesolister

  Vejlede gæstesolister ud over medlemmerne af ensemblet.

 • Udvælge musik til forestilling

  Vælge musikstykker til en liveoptræden. Tage hensyn til faktorer såsom ensemblets færdigheder, tilgængeligheden af partiturer og behovet for musikvariation.

Source: Sisyphus ODB