Profession disponent til godstransport

Disponenter til godstransport modtager og sender pålidelige meddelelser, sporer køretøjer og udstyr og registrerer andre vigtige oplysninger. De fører tilsyn med planlægningen af forsendelse ved at koordinere forskellige transportformer. Disponenter til godstransport strukturerer ruter og tjenester og fastlægger den passende transportform. De er også ansvarlige for vedligeholdelse af udstyr og vedligeholdelse af køretøjer og udsendelse af medarbejdere. Disponenter til godstransport leverer den juridiske og kontraktmæssige dokumentation for de kontraherende parter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lovgivning vedrørende vejtransport

  Kende reglerne for vejtransport på regionalt, nationalt og europæisk plan med hensyn til sikkerheds- og miljøkrav.

 • Fragttransportmetoder

  Have et kendskab til forskellige former for transport som f.eks. lufttransport, søtransport eller intermodal fragttransport. Være specialiseret i en af formerne og have et dybere kendskab til detaljerne og procedurerne i denne metode.

 • Geografiske områder

  Kende det geografiske område i detalje; vide, hvor forskellige organisationer opererer.

Færdigheder

 • Anvende transportstyringskoncepter

  Anvende transportstyringskoncepter med henblik på at forbedre transportprocesserne, reducere affaldsmængden, øge effektiviteten og forbedre forberedelse af tidsplanen.

 • Overvåge køretøjsflåde

  Overvåge køretøjsflåden, spore forsinkelser og identificere behov for reparation, analysere flådedata med henblik på udvikling og gennemførelse af forbedringer.

 • Forberede transportruter

  Forberede ruter ved at tilføje eller fjerne ruter, ændre rutefrekvensen eller ændre omfanget af ruter. Justere ruter ved at sørge for ekstra køretid til ruter, tilføje ekstra kapacitet i overbelægningsperioder (eller reducere kapaciteten i perioder med lave passagertal) og tilpasse afgangstider som reaktion på ændringer i forholdene langs en given rute og derved sikre en effektiv ressourceudnyttelse og opfyldelse af kundeforbindelsernes mål.

 • Administrere flådekapacitet

  Forvalte den eksisterende flåde, dens tilgængelighed og kapacitet med henblik på at planlægge ruter.

 • Analysere skibsdata

  Indsamle oplysninger fra et fartøjs administrationssoftware og krydshenvise dem med henblik på at analysere data fra forskellige synsvinkler. Analysere data og anvende dømmekraft med henblik på beslutningstagning.

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

 • Give mundtlige instrukser

  Formidle transparente instrukser. Sikre, at budskaber forstås og følges korrekt.

 • Administrere forsendelsessoftwaresystemer

  Administrere softwaresystemer til forsendelse for at udføre opgaver såsom produktion af arbejdsordrer, ruteplanlægning og andre aktiviteter.

 • Lede lastbilchauffører

  Lede lastbilchaufførers operationelle præstationer.

 • Træffe selvstændige driftsbeslutninger

  Træffe omgående beslutninger om nødvendigt uden at henvise til andre, idet der tages hensyn til omstændighederne og de relevante procedurer og lovgivning. Fastslå selv, hvilken mulighed der er den bedste i en bestemt situation.

 • Supervisere besætningsmedlemmer

  Supervisere og observere medarbejderes adfærd.

 • Arbejde i et søtransportteam

  Arbejde sikkert i en gruppe inden for søtransport, hvor hver enkelt person opererer inden for sit eget ansvarsområde for at nå et fælles mål, f.eks. et godt samspil mellem kunder, sikkerhed til søs og vedligeholdelse af skibe.

 • Planlægge og udsende chauffører

  Planlægge og udsende chauffører, arbejdsmaskiner og servicekøretøjer til de ønskede steder efter ønske fra kunderne; anvende telefon eller radiokommunikation.

Source: Sisyphus ODB