Profession dividendeanalytiker

Dividendeanalytikere beregner og allokerer dividender og renteindtægter fra et selskabs indkomst til en gruppe af aktionærer. De vurderer forretningssystemer og -processer med henblik på at identificere brugerbehov og levere passende løsninger. De beregner også udbytter i forbindelse med beløb og forfaldsplaner for betalinger og identificerer potentielle risici på grundlag af deres ekspertise inden for finanser og markedspriser.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Teknikker til værdiansættelse af en virksomhed

  Processerne til værdiansættelse af virksomhedens aktiver og forretningens værdi i henhold til teknikker, såsom aktivbaseret tilgang, forretningssammenligning og tidligere indtægter.

 • Finansielle prognoser

  Det værktøj, der anvendes til at foretage skattemæssig økonomistyring med henblik på at identificere indtægtstendenserne og de anslåede økonomiske betingelser.

 • Aktuarvidenskab

  Anvendelse af matematiske og statistiske teknikker til at bestemme potentielle eller eksisterende risici i forskellige brancher, såsom finansiering eller forsikring.

 • Finansielle markeder

  Den finansielle infrastruktur, der åbner mulighed for handel med værdipapirer, der udbydes af virksomheder og enkeltpersoner, inden for lovgivningsmæssige finansielle rammer.

 • Aktiemarkedet

  Markedet, hvor aktier i offentligt ejede selskaber udstedes og handles.

Færdigheder

 • Føre register over aktionærer

  Føre et nøjagtigt register over aktionærer og føre tilsyn med ændringer i ejerskabet af selskabet.

 • Overvåge aktiemarkedet

  Observere og analysere børsmarkedet og dets tendenser dagligt for at indsamle ajourførte oplysninger med henblik på at udvikle investeringsstrategier.

 • Værdiansætte aktier

  Analysere, beregne og bedømme værdien af et selskabs lager. Bruge matematik og logaritme for at bestemme værdien i betragtning af forskellige variabler.

 • Prognosticere udbyttetendenser

  Forudsige de udbetalinger, som selskaber foretager til sine aktionærer, under hensyntagen til tidligere udbytter, virksomhedens finansielle soliditet og stabilitet, udviklingen på aktiemarkedet og aktionærernes reaktioner på disse tendenser.

 • Beregne udbytte

  Beregne de betalinger, som selskaber foretager som udlodning af deres overskud til aktionærerne, og sikre, at aktionærerne får det korrekte beløb i det korrekte format, hvilket vil sige i pengeudbetalinger via indskud eller gennem udstedelse af yderligere aktier eller tilbagekøb af aktier.

 • Analysere tendenser på finansmarkedet

  Overvåge og udarbejde prognoser for et finansielt markeds udvikling i en bestemt retning over tid.

 • Analysere finansiel risiko

  Identificere og analysere risici, der kan påvirke en organisation eller en person økonomisk, såsom kredit- og markedsrisici, og foreslå løsninger til dækning af disse risici.

 • Sørge for bogføring

  Holde styr på og færdiggøre alle formelle dokumenter, der repræsenterer en virksomheds eller et projekts økonomiske transaktioner.

 • Samarbejde med aktionærer

  Kommunikere og fungere som kommunikationspunkt med aktionærer for at give et overblik over selskabernes investeringer, afkast og langsigtede planer for at øge rentabiliteten.

 • Analysere en virksomheds finansielle resultater

  Baseret på konti, registreringer, regnskaber og ekstern information på markedet, analysere selskabets resultater på det finansielle område for at identificere, hvilke forbedringstiltag der kunne øge overskuddet.

Source: Sisyphus ODB