Profession driftsansvarlig i lufthavn

Driftsansvarlige i lufthavne udfører tilsyn og administrativt arbejde, de overvåger driftsaktiviteter på deres tildelte skift i en stor lufthavn. De sikrer sikker start og landing af fly

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Miljøforskrifter for lufthavne

  De officielle regler for miljøstandarder i lufthavne i henhold til de nationale regler for planlægning af lufthavnsanlæg og den dertil knyttede udvikling. Disse omfatter reguleringsmæssige aspekter vedrørende støj og miljømæssige aspekter, bæredygtighedsforanstaltninger og virkninger i forbindelse med arealudnyttelse, emissioner og afbødning af risici for vilde dyr og planter.

 • Instrukser for drift af flyvepladser

  Læse og forstå mærkater, skilte og instruktioner i forbindelse med tilsynet af lufthavnsaktiviteter.

 • Farer ved trafikregulering

  Have en forståelse af de farer og vanskeligheder, der er forbundet med trafikregulering, herunder støj, støv, indtagelser eller sammenstød mellem køretøjer.

 • Lufthavnsplanlægning

  Kende til lufthavnsplanlægning for forskellige flytyper; bruge disse oplysninger til at mobilisere ressourcer og mennesker for at håndtere flyene, mens de befinder sig i lufthavnen.

Færdigheder

 • Betjene radioudstyr

  Opsætte og betjene radioenheder og tilbehør som f.eks. udsendelseskonsoller, forstærkere og mikrofoner. Forstå radiooperatørens sprog og, når det er nødvendigt, give instruktion i korrekt håndtering af radioudstyr.

 • Give mundtlige instrukser

  Formidle transparente instrukser. Sikre, at budskaber forstås og følges korrekt.

 • Foregribe vedligeholdelse af installationer

  Forberede ressourcer og aktiviteter med henblik på vedligeholdelse af anlæg i overensstemmelse med budgetmæssige behov.

 • Administrere bilparkering

  Overvåge parkeringsvirksomhed og parkerede køretøjer.

 • Følge anvisninger

  Følge anvisninger for at opnå mål og overholde tidsfrister.

 • Overvåge aeronautisk meteorologi

  Overvåge og fortolke oplysninger fra vejrstationer med henblik på at foregribe forhold, der kan påvirke lufthavne og flyvninger.

 • Overholde programmer for håndtering af farer i forbindelse med vilde dyr

  Sikre, at programmer for håndtering af farer for dyr gennemføres på passende vis. Tage hensyn til vilde dyrs indvirkning på transport eller industrielle operationer.

 • Overholde specifikationer i flyvepladshåndbog

  Følge standarder og særlige forskrifter fra flyvepladshåndbogen.

 • Vedligeholde flyvepladsudstyr

  Vedligeholde flyvepladsens udstyr, så det fungerer, ved at foretage kontinuerlig kontrol.

 • Inspicere faciliteter i manøvreområder

  Sikre sig, at serviceeftersyn udføres i overensstemmelse med effektive standarder og med passende regelmæssighed; udføre eftersyn og udarbejde rapporter.

 • Sørge for efterlevelse af procedurer for flyveplads

  Sikre, at flyvepladsprocedurer gennemføres i overensstemmelse med alle krav.

 • Administrere fjernelse af ikke-funktionsdygtige luftfartøjer

  Styre, kontrollere og koordinere drift med henblik på sikker fjernelse af ikke-funktionsdygtige luftfartøjer. Samarbejde med sikkerhedsundersøgelsesgruppen og luftfartsselskabet/flyselskabet.

 • Implementere forbedringer af lufthavnsprocedurer

  Gennemføre forbedringsprocedurer i lufthavnsprocedurer baseret på en forståelse af en lufthavns behov. Planlægge og udvikle procedurer for forbedring ved hjælp af passende ressourcer.

 • Yde assistance til forskellige lufthavnsbrugere

  Opfylde forskellige typer lufthavnskunders behov samt udarbejde og gennemføre planer for at håndtere interessenternes anmodninger.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Udarbejde beredskabsplaner i lufthavn

  Udarbejde en beredskabsplan i en lufthavn, der sikrer en sikker og effektiv håndtering af eventuelle nødsituationer.

 • Afhjælpe potentielle farer på flyveplads

  Afhjælpe potentielle farer på flyveplads, såsom fremmedlegemer, affald og forstyrrelser på grund af vilde dyr og planter.

 • Administrere kontrol af hindringer

  Behandle ansøgninger om midlertidige strukturer, der kan forventes at vare under tre måneder.

 • Implementere forskrifter vedrørende køretøjskontrol i manøvreområder

  Gennemføre forskrifterne i håndbogen for køretøjers og personers manøvreområde.

 • Implementere beredskabsplaner i lufthavn

  Udarbejde og gennemføre planen for at sikre fuld gennemførelse af beredskabsprocedurer i en eventuel krise- eller katastrofesituation. Under udarbejdelsen af planen forestille sig den måde, som besætningsmedlemmerne bør arbejde sammen på i forbindelse med forebyggende og konkrete nødsituationer. Styre kommunikationen i lufthavnen, forberede evakueringsprocedurer og -ruter og begrænse adgangen til områder under simuleringer eller i virkelige nødsituationer.

 • Administrere personale

  Ansætte og uddanne medarbejdere for at øge deres værdi for organisationen. Dette omfatter en række menneskelige ressourcer, udvikling og gennemførelse af politikker og processer med henblik på at skabe et arbejdsmiljø, der støtter medarbejderne.

 • Anvende lufthavnsstandarder og -forskrifter

  Kende og anvende de accepterede standarder og forskrifter for europæiske lufthavne. Anvende viden til håndhævelse af lufthavnsregler, forskrifter og lufthavnens sikkerhedsplan.

 • Føre tilsyn med sikkerheden ved bemandede adgangsporte

  Sikre, at overvågningsoperationer, der gennemføres i forbindelse med bemandede adgangsporte, udføres så effektivt som muligt.

 • Gennemføre sikker parkering af luftfartøjer

  Gennemføre sikker parkering af luftfartøjer, overholde forpladsmarkeringer og sikre nøjagtig udfyldelse af tilknyttet papirarbejde eller databaseindtastninger.

 • Inspicere faciliteter på flyveplads

  Lede og deltage i inspektion af faciliteter på flyvepladsen — herunder terræn, start- og landingsbaner, hegn, flyforpladser, forpladser og serviceveje — for at sikre sikkerhed om bord, sikkerhed i lufthavnen og effektivitet i forbindelse med operationer og hurtig afvikling af luftfartøjer under overholdelse af Federal Aviation Administration (FAA) og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs (EASA's) regler.

 • Administrere flyparkeringsområder

  Administrere flyparkeringsområder. Typisk har en lufthavn fire forskellige områder til at parkere fly: international luftfart, indenrigsluftfart, generel luftfart og helikoptere.

 • Undersøge luftfartøjsulykker

  Undersøge luftfartøjsulykker, kollisioner, flystyrt eller andre alvorlige flyvehændelser grundigt.

 • Implementere sikkerhedsprocedurer i manøvreområder

  Anvende en række flyveplads-sikkerhedsbestemmelser og -procedurer for at sikre et sikkert arbejdsmiljø for lufthavnspersonale.

 • Udarbejde NOTAM til piloter

  Regelmæssig udarbejdelse og indsendelse af NOTAM-instrukser i de informationssystemer, som piloter anvender; beregne den bedste måde til udnyttelse af det tilgængelige luftrum; give oplysninger om potentielle farer, der måtte ledsage luftshows, VIP-flyvninger eller faldskærmsspring.

 • Sørge for nøjagtig screening af bagage på flyvepladser

  Screene bagage i lufthavne ved brug af CBS-system, udføre fejlfinding og identificere skrøbelig bagage og bagage i overstørrelse.

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

 • Identificere farer for lufthavnssikkerheden

  Spotte trusler relateret til sikkerheden i lufthavnen og anvendelse af procedurer til at modvirke dem på en hurtig, sikker og effektiv måde.

Source: Sisyphus ODB