Profession driftsleder på deponeringsanlæg

Driftsledere på deponeringsanlæg koordinerer aktiviteterne og driften af deponeringsanlæg og deponeringsanlæggets personale. De gennemgår bestemmelser om affaldshåndtering og sikrer, at deponeringsanlæggets drift er i overensstemmelse hermed, og leder bortskaffelse af affald.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lovgivning om affaldstransport

  Forskrifter og lovgivning vedrørende sikker transport af farligt og ufarligt affaldsmateriale, -produkter og -apparater.

 • Affalds- og skrotprodukter

  De tilgængelige affalds- og restprodukter, deres funktioner, egenskaber og retlige og myndighedskrav.

 • Affaldshåndtering

  De anvendte metoder, materialer og bestemmelser vedrørende indsamling, transport, behandling og bortskaffelse af affald. Dette omfatter genanvendelse og overvågning af bortskaffelse af affald.

Færdigheder

 • Rådgive om procedurer for affaldshåndtering

  Rådgive organisationer om gennemførelsen af affaldsregulering og om strategier til forbedring af affaldshåndtering og affaldsminimering med henblik på at fremme miljømæssigt bæredygtig praksis og miljøbevidsthed.

 • Koordinere procedurer for affaldshåndtering

  Koordinere driften af et anlæg eller en organisation, der håndterer affald, såsom indsamling, sortering, genanvendelse og bortskaffelse af affald, for at sikre optimal effektivitet i driften, forbedre metoderne til affaldsreduktion og sikre overholdelse af lovgivningen.

 • Planlægge almindelig vedligeholdelse af maskiner

  Planlægge og udføre vedligeholdelse, rengøring og reparation af alt udstyr. Bestille nødvendige maskindele og opgradere udstyr, når det er nødvendigt for at sikre optimal ydeevne.

 • Sikre overholdelse af sundheds- sikkerheds- og hygiejnestandarder

  Overvåge alt personale og alle processer, der er nødvendige for at overholde sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder. Kommunikere og støtte tilpasningen af disse krav til virksomhedens sundheds- og sikkerhedsprogrammer.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Overvåge affaldsbehandlingsudstyr

  Overvåge driften af det udstyr, der anvendes til behandling og bortskaffelse af farligt eller ikkefarligt affald, for at sikre, at det er funktionelt, i overensstemmelse med lovgivningen, og at efterse for fejl.

 • Sikre efterlevelse af lovforskrifter om affald

  Gennemføre og overvåge virksomhedsprocedurer for indsamling, transport og bortskaffelse af affald i overensstemmelse med alle forskrifter og lovkrav.

 • Lede affaldsbehandlingsanlæg

  Lede driften af et anlæg, der beskæftiger sig med behandling og bortskaffelse af affald, såsom sortering, genanvendelse og oplagring, og sikre, at anlæg og udstyr vedligeholdes, og at procedurer er i overensstemmelse med lovgivningen.

Source: Sisyphus ODB