Profession driftsleder på gasbehandlingsanlæg

Driftsledere på gasbehandlingsanlæg fører tilsyn med behandling af gas til forsyningsvirksomhed og energitjenester ved at kontrollere kompressorer og andet behandlingsudstyr for at sikre normal drift. De overvåger, at udstyret vedligeholdes, og udfører tests for at opdage problemer eller afvigelser og for at sikre kvalitet.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Brændgas

  De forskellige egenskaber, farer og anvendelser af gasformige brændstoffer, som f.eks. oxyacetylen, oxy-benzin, oxy-hydrogen m.fl.

 • Processer til fjernelse af kontaminanter i gas

  Processerne, der anvendes til at fjerne kontaminanter, såsom kviksølv, nitrogen og helium, fra naturgas; teknikker såsom aktiveret kul og molekularsi og gendannelsen af det fjernede materiale, hvis det er kommercielt holdbart.

 • Processer til gastørring

  De processer, der anvendes til at fjerne vand fra naturgas, såsom absorptionsprocessen ved hjælp af glycol eller aktiveret aluminiumoxid.

Færdigheder

 • Passe kompressormotor

  Passe gasdrevne kompressionsmotorer ved at starte dem, overvåge processen med gaskompression og udføre små vedligeholdelsesopgaver.

 • Teste gasrenhed

  Teste renhedsgraden for gas ved hjælp af bestemt prøvningsudstyr.

 • Optimere parametre for produktionsprocesser

  Optimere og fastholde produktionsprocessens parametre, såsom gennemstrømning, temperatur eller tryk.

 • Sikre vedligeholdelse af udstyr

  Sikre, at det nødvendige udstyr til drift regelmæssigt kontrolleres for fejl, at der udføres rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver, og at reparation er planlagt og udført i tilfælde af beskadigelse eller fejl.

 • Sikre korrekt gastryk

  Sikre det nødvendige, sædvanligvis konstante, gastryk, som er en del af en maskine eller et værktøj, såsom brændeudstyr, der anvendes til bearbejdning af metalgenstande i forbindelse med fremstilling af metal.

 • Teste kemiske prøver

  Gennemføre testprocedurer for allerede forberedte kemiske prøver ved hjælp af det nødvendige udstyr og materialer. Testning af kemiske prøver indebærer tiltag som f.eks. pipettering eller fortynding.

 • Håndtere gasflasker

  Håndtere gasflasker på en sikker måde og sikre, at de er i overensstemmelse med arbejdsmiljøreglerne.

 • Bruge udstyr til kemisk analyse

  Bruge laboratorieudstyr, f.eks. atomabsorptionsudstyr, pH- og ledningsevnemålere eller saltsprøjtekamre.

 • Betjene gasekstraktionsudstyr

  Betjene det udstyr, der anvendes til ilt- og kvælstofudvinding, såsom kompressorer, fraktioneringskolonner, varmevekslere og rensningstårne.

 • Dokumentere analyseresultater

  På papir eller elektronisk udstyr dokumentere processen og resultaterne af den prøveanalyse, der er foretaget.

 • Planlægge produktion

  Planlægge produktionen med sigte på maksimal rentabilitet samtidig med, at virksomheden bevarer de centrale præstationsindikatorer inden for omkostninger, kvalitet, service og innovation.

 • Overvåge ventiler

  Overvåge og foretage relevant justering af ventiler med henblik på at tilføre blandemaskinen eller maskinen en bestemt mængde væsker (f.eks. ammoniumsvovlsyre eller tyktflydende sæbe) eller damp.

Source: Sisyphus ODB