Profession driftstekniker ved forbrændingsanlæg

Driftsteknikere ved forbrændingsanlæg passer forbrændingsanlæg til forbrænding af affald. De sikrer, at udstyret vedligeholdes, og at forbrændingsprocessen finder sted i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne for forbrænding af affald.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Termisk behandling

  Teknologier, der anvendes til behandling og bearbejdning af affald, og som involverer høje temperaturer, og processer, der omfatter forbrænding af affald og energiudnyttelse fra affaldsbehandling.

 • Metrologi

  Metoder og teorien om måling i en videnskabelig kontekst, herunder internationalt accepterede måleenheder, praktisk udførelse af disse enheder og fortolkning af målinger.

Færdigheder

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Sørge for kommunikation mellem skift

  Formidle relevante oplysninger om forholdene på arbejdspladsen, fremskridt, hændelser og potentielle problemer for medarbejderne på næste skift.

 • Betjene affaldsforbrændingsanlæg

  Betjene en ovn, der anvendes til afbrænding af affald, og som kan fremme energiudnyttelse, der er i overensstemmelse med reglerne.

 • Vedligeholde affaldsforbrændingsanlæg

  Vedligeholde ovnudstyr, der anvendes til forbrænding af affald, ved at udføre rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver, identificere fejl og foretage reparationer.

 • Sikre efterlevelse af lovforskrifter om affald

  Gennemføre og overvåge virksomhedsprocedurer for indsamling, transport og bortskaffelse af affald i overensstemmelse med alle forskrifter og lovkrav.

 • Kalibrere affaldsforbrændingsanlæg

  Kalibrere den ovn, der anvendes til forbrænding af affald, og den potentielle genvinding af energi fra forbrændingsprocesser ved at måle driftsindstillingerne, såsom temperatur og tryk og ændre dem til de nødvendige indstillinger for at sikre en effektiv og sikker drift.

 • Måle ovntemperatur

  Overvåge produkttemperaturen ved hjælp af de tilgængelige værktøjer og måleinstrumenter og om nødvendigt tilpasse ovntemperaturen.

 • Overvåge forbrændingsproces

  Overvåge de procedurer, der anvendes i forbindelse med forbrænding af affald og potentiel energiudnyttelse fra processen, for at sikre, at det er i overensstemmelse med sundheds-, sikkerheds- og miljøbestemmelser samt sikre, at forbrændingsudstyret fungerer effektivt og korrekt.

Source: Sisyphus ODB