Profession duftudvikler

Duftudviklere udvikler og forbedrer duftstoffer ved at formulere, teste og analysere duftstoffer og deres ingredienser, så slutproduktet lever op til kundernes forventninger og opfylder deres behov.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Kosmetikindustri

  Leverandører, produkter og mærker indenfor kosmetikindustrien.

 • Analytisk kemi

  Instrumenter og metoder til adskillelse, identifikation og mængdebestemmelse af stof — de kemiske bestanddele af naturlige og kunstige materialer og opløsninger.

 • God fremstillingspraksis

  Forskriftsmæssige krav og god fremstillingspraksis (GMP) i den relevante produktionssektor.

Færdigheder

 • Undersøge dufte

  Forske i nye kemiske ingredienser med henblik på at udvikle nye og bedre duftkemiske stoffer.

 • Oversætte formler til processer

  Oversætte de specifikke laboratorieformler og -resultater til produktionsprocesser ved hjælp af computermodeller og simulationer.

 • Træffe beslutning om navn på dufte

  Skabe navne på dufte, så de afspejler den nyudviklede duft.

 • Bruge udstyr til kemisk analyse

  Bruge laboratorieudstyr, f.eks. atomabsorptionsudstyr, pH- og ledningsevnemålere eller saltsprøjtekamre.

 • Teste dufte i forhold til kundetilfredshed

  Teste et nyt sæt af duftstoffer på en udvalgt gruppe af frivillige kunder med henblik på at kontrollere, hvordan de reagerer på de nye produkter, og hvor tilfredse de er.

 • Kalibrere laboratorieudstyr

  Kalibrere laboratorieudstyr ved sammenligning af målinger; én af et kendt størrelse eller korrekthed, som er udført med en pålidelig anordning, og en anden måling fra et andet stykke laboratorieudstyr. Udføre målingerne i så høj grad som muligt på samme måde.

 • Vurdere gennemførligheden af ny udvikling

  Undersøge udviklingen og forslag til innovation med henblik på at afgøre, om de kan anvendes i virksomheden, og om det er praktisk muligt at gennemføre dem på forskellige fronter, såsom økonomisk indvirkning, virksomhedsimage og forbrugerreaktion.

 • Gennemføre laboratoriesimulationer

  Foretage simulationer af prototyper, systemer eller nyudviklede kemiske produkter ved hjælp af laboratorieudstyr.

 • Lede procedurer for test af kemikalier

  Forvalte de procedurer, der skal anvendes ved kemisk prøvning, ved at udforme dem og gennemføre test i overensstemmelse hermed.

 • Fastsætte tekniske krav

  Specificere de tekniske egenskaber ved varer, materialer, metoder, processer, tjenester, systemer, software og funktioner ved at identificere og reagere på de særlige behov, der skal opfyldes i henhold til kundens behov.

 • Teste kemiske prøver

  Gennemføre testprocedurer for allerede forberedte kemiske prøver ved hjælp af det nødvendige udstyr og materialer. Testning af kemiske prøver indebærer tiltag som f.eks. pipettering eller fortynding.

 • Klargøre kemiske prøver

  Klargøre de specifikke prøver såsom gas, væske eller faste stoffer, så de er klar til analyse og mærkning, opbevare prøver i henhold til specifikationer.

 • Skrive specifikationer

  Forfatte dokumenter, hvor produktets eller tjenesteydelsens forventede egenskaber angives. Sørge for, at produktets eller tjenesteydelsens nødvendige egenskaber er dækket. Skabe en mere detaljeret balance i forhold til behovet for fleksibilitet.

 • Tjekke kvaliteten af råvarer

  Kontrollere kvaliteten af de grundlæggende materialer, der anvendes til fremstilling af halvfabrikata og færdige varer, ved at vurdere materialets egenskaber og om nødvendigt udvælge prøver til analyse.

 • Dokumentere analyseresultater

  På papir eller elektronisk udstyr dokumentere processen og resultaterne af den prøveanalyse, der er foretaget.

 • Udvikle duftformel

  Udvikle kemiske fromler for de nye duftstoffer, der allerede er blevet fundet.

Source: Sisyphus ODB