Profession dyrepasser i en zoologisk have

Dyrepassere i zoologiske haver forvalter dyr, der holdes i fangenskab med henblik på bevarelse, uddannelse, forskning og/eller for at blive udstillet for offentligheden. De er som regel ansvarlige for fodring og daglig pasning og velfærd for dyrene. Som en del af deres rutinemæssige arbejde skal opdrætteren rengøre udstillingsburene og rapportere eventuelle helbredsproblemer. De kan også være involveret i bestemt videnskabelig forskning eller offentlig uddannelse såsom guidede ture og besvarelse af spørgsmål.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Anvendt zoologi

  Videnskaben, der omhandler anvendelse af dyrs anatomi, fysiologi, økologi og adfærd i en given praktisk kontekst.

 • Dyreevolution

  Dyrenes evolutionære historie og arternes udvikling og deres adfærd gennem domesticering.

 • Dyrevelfærd

  Universelt anerkendte dyrevelfærdsbehov som anvendt på arter, situation og erhverv. Disse er: behov for et egnet miljø behov for en egnet kost behov for at kunne udleve normale adfærdsmønstre behov for at gå sammen med eller være adskilt fra andre dyr behov for beskyttelse mod smerte, lidelse, skade og sygdom.

 • Dyreernæring

  Aspekter af, hvordan forskellige dyrearter fodres og vandes. Forskellige typer dyrefoder, kvalitetskriterier for foder og metoder til at fodre og vande dyr.

 • Tegn på dyresygdomme

  Fysiske, adfærdsmæssige og miljømæssige tegn på sundhed og sygdom hos forskellige dyr.

Færdigheder

 • Behandle dyr

  Foretage medicinske indgreb hos dyr, herunder gennem behandlinger, indgivelse af lægemidler og helbredsvurdering.

 • Give dyr førstehjælp

  Give nødbehandling for at undgå forringelse af tilstand, lidelse og smerte, indtil dyrlægehjælp kan søges. Der skal udføres grundlæggende akut behandling af ikke-dyrlæger før førstehjælp ydet af en dyrlæge. Ikke-dyrlæger, der yder akut behandling, forventes at søge behandling hos en dyrlæge så hurtigt som muligt.

 • Give dyr mulighed for at udtrykke naturlig adfærd

  Være opmærksom på dyrenes naturlige adfærd og tilpasse omgivelserne for at fremme denne adfærd. Dette kan indebære ændringer i miljø, kost, gruppesammensætninger, avlsrutiner osv.

 • Vurdere dyreernæring

  Vurdere dyrenes ernæringsmæssige status, diagnosticere ubalancer i føden og foreskrive korrektion.

 • Føre fortegnelser over udført arbejde

  Udarbejde og vedligeholde fortegnelser over udført arbejde.

 • Vurdere dyreadfærd

  Observere og evaluere dyrs adfærd for at kunne arbejde med dem på en sikker måde og genkende afvigelser fra normal adfærd, som signalerer problemer i sundhed og velfærd.

 • Administrere dyrehygiejne

  Planlægge og anvende passende hygiejneforanstaltninger til at forebygge overførsel af sygdomme og sikre en effektiv generel hygiejne. Opretholde og følge hygiejneprocedurer og -bestemmelser i arbejdet med dyr og kommunikere hygiejnekontrol på stedet og protokoller til andre. Håndtere sikker bortskaffelse af affald i henhold til bestemmelsessted og lokale forskrifter.

 • Fremme dyrevelfærd

  Fremme god praksis og arbejde med medfølelse for at opretholde og fremme høje dyrevelfærdsnormer til enhver tid ved at tilpasse den personlige adfærd og forvalte miljøfaktorer.

 • Kontrollere flytning af dyr

  Lede, kontrollere eller begrænse en del af et eller flere dyrs bevægelse.

 • Administrere animalsk biosikkerhed

  Planlægge og anvende passende biosikkerhedsforanstaltninger for at forebygge overførsel af sygdomme og sikre en effektiv samlet biosikring. Vedligeholde og følge biosikkerhedsprocedurer og infektionskontrol, når der arbejdes med dyr, herunder erkendelse af potentielle sundhedsproblemer og iværksættelse af passende foranstaltninger, oplysninger om foranstaltninger til hygiejnekontrol på stedet og biosikkerhedsprocedurer samt rapportering til andre.

 • Give dyr et berigende miljø

  Tilvejebringe et berigende miljø for dyr, der gør det muligt at udøve deres naturlige adfærd, herunder tilpasse de miljømæssige forhold, tilvejebringe fodrings- og intelligenslege samt sørge for aktiviteter, så de kan udfolde sig, aktiviteter af social art og træningsaktiviteter.

 • Vurdere pasningen af dyr

  Evaluere forvaltningen af en bred vifte af dyr, herunder pasning, trivsel og boligforhold for dyr i en zoologisk have, dyrepark, stald, gård eller dyreforskningsanlæg.

 • Give specifikke veterinærlægemidler for at fremme avl

  Administrere specifikke lægemidler til synkronisering af avlscyklusser hos dyr i overensstemmelse med dyrlægens og ejerens instruktioner. Dette omfatter sikker anvendelse og opbevaring af lægemidler og udstyr samt registrering.

 • Vedligeholde udstyr

  Regelmæssigt inspicere og udføre alle nødvendige aktiviteter for at vedligeholde udstyret i funktionsdygtig stand før eller efter brugen.

 • Passe unge dyr

  Vurdere behovene hos ungerne og de unge dyr. Straks træffe passende foranstaltninger i tilfælde af problemer i forbindelse med ungerne eller de unge dyr.

 • Vedligeholde dyrebure

  Sikre, at, at dyreindelukker, såsom habitater, terrarier, bure eller kenneler, er i passende og hygiejnisk stand. Rengøre indelukket og give ny strøelse, hvis der er behov for det.

 • Bistå ved transport af dyr

  Bistå med transport af dyr, herunder lastning og losning af dyr, forberedelse af transportmidlet og opretholdelse af dyrets velfærd under hele transportforløbet.

 • Vurdere dyrs miljø

  Vurdere dyrs miljø, herunder kvantificering af udluftning, rum og levested og måle dem op mod de "fem friheder": ingen sult eller tørst, ingen ubehag, ingen smerter, skader eller sygdomme, frihed til at udtrykke normal adfærd, ingen frygt eller lidelse.

 • Fodre dyr

  Levere foder og vand til dyr. Dette omfatter tilberedning af foder og vand til dyr og rapportering om eventuelle ændringer i føde- eller drikkevaner.

 • Følge sikkerhedsforskrifter for zoologiske haver

  Følge sikkerhedsregler og bestemmelser for zoologiske haver for at sikre et sikkert arbejdsmiljø under arbejdet med dyr i zoologiske haver og garantere sikkerheden for besøgende i zoologiske haver.

 • Overvåge dyrs velfærd

  Overvåge dyrenes fysiske tilstand og adfærd og indberette eventuelle bekymringer eller uventede ændringer, herunder tegn på sundhed eller dårlig sundhed, dyrenes udseende, tilstand af dyrenes fysiske rammer, indtagelse af føde og vand samt miljøforhold.

 • Bistå ved almindelige procedurer i dyrlægepraksis

  Bistå dyrlæger ved at gøre både dyret og udstyret klart til medicinske procedurer og ved at yde pleje og støtte til det dyr, der gennemgår en medicinsk procedure.

Source: Sisyphus ODB