Profession dyrestøttet terapeut

Dyrestøttede terapeuter yder støtte til individer med kognitive, motoriske eller sociale og følelsesmæssige handicap gennem dyreassisteret intervention. De inddrager kæledyr og tamdyr i en særlig interventionsplan, såsom terapi, uddannelse og socialpædagogik, og stræber efter at restituere og bevare patienternes velvære.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Dyreterapi

  Inddragelse af dyr i en behandling for at forbedre patientens sociale, følelsesmæssige eller kognitive funktion.

Færdigheder

 • Vurdere patientens behandlingsbehov

  Observere og vurdere patientens adfærd, holdninger og følelser for at forstå, om og hvordan deres terapeutiske behov kan opfyldes ved hjælp af en specifik form for terapi, indsamling og analyse af oplysninger om, hvordan kunden opfatter, reagerer på, og relaterer til kunstneriske stimuli. Relatere disse oplysninger til andre aspekter af patientens liv.

 • Tilvejebringe sundhedsuddannelse

  Tilvejebringe evidensbaserede strategier til fremme af sund levevis, sygdomsforebyggelse og -forvaltning.

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

 • Styre dyr til terapeutiske formål

  Styre dyr for at give terapeutiske behandlinger til psykisk eller medicinsk syge patienter.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Udvikle et samarbejdsbaseret terapeutisk forhold

  Udvikle et gensidigt samarbejdsbaseret terapeutisk forhold under behandling med henblik på at fremme og opnå sundhedsbrugerens tillid og samarbejde.

 • Rekruttere dyrepassere

  Vælge og instruere dyretrænere med henblik på at integrere dyrene i behandlingen.

 • Vælge terapidyr

  Identificere det rette dyr med det rette temperament, der er egnet til terapien.

 • Sikre fortroligheden af sundhedsbrugerdata

  Overholde og opretholde fortroligheden af sundhedsbrugeres sygdoms- og behandlingsoplysninger.

Source: Sisyphus ODB