Profession efterforskningsgeolog

Efterforskningsgeologer undersøger og søger efter mineralaflejringer. De identificerer, fastlægger og påberåber sig ejendomsretten over mineraldepoter, der er økonomisk levedygtige.  De er ansvarlige for udformningen, forvaltningen og gennemførelsen af efterforskningsprogrammet.  

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Geologi

  Fast jord, bjergarter, strukturer og processer, hvormed de ændres.

 • Lovgivning om mineraler

  Lovgivning om adgang til landarealer, undersøgelsestilladelser, planlægningstilladelser og ejerskab af mineraler.

Færdigheder

 • Udføre miljøvurderinger af område

  Forvalte og overvåge miljøvurderinger ved prospektering af udvindingssteder og industrianlæg. Udpege og afgrænse områder til geokemisk analyse og videnskabelig forskning.

 • Kommunikere vedrørende spørgsmål om mineraler

  Kommunikere vedrørende spørgsmål om mineraler med entreprenører, politikere og offentligt ansatte.

 • Bruge geovidenskabelige værktøjer

  Bruge en række værktøjer såsom geofysisk, geokemisk, geologisk kortlægning og boring med henblik på at opdage mineralforekomster.

 • Fortolke geofysiske data

  Fortolke data af geofysisk art: Jordens form, tyngde- og magnetfelter, opbygning og sammensætning samt geofysiske dynamikker og deres overfladeudtryk i form af pladetektonik.

 • Have kontakt med lobbyister mod minedrift

  Kommunikere med lobbyister, der er imod minedrift, i forbindelse med udvikling af en potentiel mineralforekomst.

 • Rådgive om geologi med henblik på udvinding af mineraler

  Rådgive om geologiske faktorers indvirkning på udviklingen i mineralproduktionen. Tage højde for faktorer såsom omkostninger, sikkerhed og karakteristika ved aflejringer.

 • Kommunikere om minedrifts indvirkning på miljøet

  Forberede forhandlinger, forelæsninger, høringer af interessenter og offentlige høringer om miljøspørgsmål i forbindelse med minedrift.

 • Evaluere mineralressourcer

  Søg efter mineralressourcer, herunder mineraler, olie, naturgas og lignende ikke-fornyelige ressourcer efter at have fået juridiske rettigheder til at efterforske i et specifikt område. Godkende vurderingen af mineralreserverne.

 • Forhandle adgang til jord

  Forhandle med jordejere, lejere, ejere af mineralrettigheder, lovgivende organer eller andre interessenter for at få adgang til områder af interesse for efterforskning eller prøveudtagning.

 • Bestemme karakteristika for mineralaflejringer

  Udarbejde og gennemføre geologisk kortlægning, logning, prøveudtagning og analyse af borekerner og andre underjordiske stenprøver. Analysere resultaterne i planer og sektioner med særlig vægt på geostatik og prøvetagningsmetoder. Undersøge kort, forekomster, borelokaliteter eller miner i 3D med henblik på at bestemme sted, størrelse, tilgængelighed, indhold, værdi og potentiel rentabilitet af mineralforekomster.

 • Foretage indledende ressourceberegninger

  Opfylde alle lovkrav i forbindelse med udfærdigelsen af indledende ressourceberegninger, dvs. en vurdering af mængden af værdifulde mineraler, der er til stede.

 • Lave modeller af mineralaflejringer

  Lave geologiske modeller af mineralaflejringer med henblik på at bestemme deres placering, dimension og økonomiske potentiale.

 • Forhandle om erhvervelse af jord

  Forhandle med jordejere, lejere, ejere af rettigheder til mineraler eller andre interessenter om arealer, der indeholder mineralreserver, med henblik på køb eller leje af jorden.

 • Etablere forretningsforbindelser

  Etablere et positivt, langsigtet forhold mellem organisationer og interesserede tredjeparter såsom leverandører, distributører, aktionærer og andre interessenter for at informere dem om organisationen og dens mål.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

 • Undersøge geokemiske prøver

  Analysere laboratorieprøver ved hjælp af udstyr såsom spektrometre, gaskromatografer, mikroskoper, mikrosonder og analyseapparater til kulstof. Bestemme alder og karakteristika for miljøprøver såsom mineraler, sten eller jord.

 • Anvende strategisk tænkning

  Anvende generering og effektiv anvendelse af virksomhedsindsigt og muligheder for at opnå konkurrencedygtige forretningsmæssige fordele på lang sigt.

Source: Sisyphus ODB