Profession efterretningsofficer

Efterretningsofficerer udvikler og udfører planer til at indsamle oplysninger og efterretninger. De undersøger rækken af undersøgelser, der vil give dem de nødvendige efterretninger og kontakter og interviewer personer, der kan stille efterretninger til rådighed. De udarbejder rapporter om deres resultater og udfører administrative opgaver for at sikre, at fortegnelser vedligeholdes.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Overvågningsmetoder

  Overvågningsmetoder, der anvendes til indsamling af oplysninger og efterretninger med henblik på efterforskning.

 • Efterforskningsmetoder

  De metoder og strategier, der anvendes til at udføre politiefterforskning, efterretningstjeneste eller militær efterforskning samt de efterforskningsrelaterede forordninger, der er specifikke for operationen.

Færdigheder

 • Sikre informationssikkerheden

  Sikre, at de oplysninger, der indsamles i forbindelse med overvågning eller undersøgelser, forbliver hos de personer, der har bemyndigelse til at modtage og anvende dem, og ikke kommer i fjendens besiddelse eller falder i hænderne på ikke-bemyndigede personer.

 • Foretage inspektioner

  Foretage sikkerhedsinspektioner på områder, der giver anledning til betænkeligheder, for at identificere og indberette potentielle farer eller brud på sikkerheden samt tage skridt for at maksimere sikkerhedsstandarderne.

 • Dokumentere beviser

  Dokumentere alle de beviser, der findes på gerningsstedet, i forbindelse med en efterforskning, eller når de fremlægges under en høring, på en måde, der er i overensstemmelse med lovgivningen, for at sikre, at intet bevis lades ude af betragtning, og at fortegnelserne føres.

 • Føre fortegnelser over udført arbejde

  Udarbejde og vedligeholde fortegnelser over udført arbejde.

 • Tænke analytisk

  Fremlægge tanker og overvejelser med henblik på at identificere styrker og svagheder ved alternative løsninger, konklusioner eller problemer.

 • Anvende viden om menneskelig adfærd

  Udøve principper vedrørende gruppeadfærd, tendenser i samfundet og påvirkning fra samfundsmæssige dynamikker.

 • Udvikle undersøgelsesstrategier

  Udvikle strategier, der anvendes i en undersøgelse med henblik på at indsamle oplysninger og efterretninger på den mest produktive måde, som er i overensstemmelse med lovgivningen, og sikre at strategien tilpasses til hvert enkelt tilfælde for at opnå efterretninger så effektivt og hurtigt som muligt.

 • Gennemføre forskningsinterview

  Anvende professionelle forsknings -og interviewmetoder og -teknikker til indsamling af relevante data, fakta eller oplysninger for at få ny viden og fuldt ud forstå den interviewede persons budskab.

Source: Sisyphus ODB