Profession ejendomsinvestor

Ejendomsinvestorer køber og sælger egen fast ejendom, såsom lejligheder, boliger, jord og bygninger til andet end beboelse, med gevinst for øje. De kan aktivt investere i disse ejendomme for at øge deres værdi ved at reparere, renovere eller forbedre de faciliteter, der er til rådighed. Deres øvrige opgaver kan omfatte undersøgelser af markedspriser for fast ejendom og undersøgning af ejendomme.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Bankvirksomhed

  De brede og fortsat voksende bankaktiviteter og finansielle produkter, der forvaltes af banker, som spænder fra detailbankydelser, korporativ bankvirksomhed, investeringsbankvirksomhed og privatbanker til forsikring, børshandel, varehandel, handel med aktier, futures og optioner.

 • Ejendomsret

  Den lov og lovgivning, som regulerer alle de forskellige måder, hvorpå ejendom kan håndteres, f.eks. ejendomstyper, behandling af formueretlige tvister og ejendomskontraktregler.

 • Moderne porteføljeteori

  Teori inden for finansiering rettet mod enten at maksimere fortjenesten ved en investering, der svarer til den risiko, der løbes, eller at mindske risikoen ved en investerings forventede fortjeneste ved at vælge den rette kombination af finansielle produkter.

 • Ejendomsmarked

  Tendenser omkring køb, salg eller leje af ejendom, herunder den grund og de bygninger og naturressourcer, der hører til ejendommen; de kategorier af beboelsesejendomme og ejendomme til erhvervsformål, inden for hvilke disse ejendomme handles.

Færdigheder

 • Levere rapporter med cost-benefit-analyser

  Udarbejde, sammensætte og formidle rapporter med detaljerede omkostningsanalyser, der vedrører virksomheders forslag og budgetplaner. Analysere de finansielle eller sociale omkostninger og fordele ved et projekt eller en investering forud for en given periode.

 • Indsamle finansielle oplysninger om ejendom

  Indsamle oplysninger om tidligere transaktioner vedrørende ejendommen, såsom de priser, som ejendommen tidligere er blevet solgt til, og de omkostninger, der er forbundet med reparation og renovering, med henblik på at opnå et klart billede af ejendommens værdi.

 • Indhente finansielle oplysninger

  Indsamle oplysninger om værdipapirer, markedsforhold, statslige forordninger og den finansielle situation, mål og behov hos kunder eller virksomheder.

 • Foretage undersøgelse af ejendomsmarkedet

  Forske i egenskaber med henblik på at vurdere deres nytteværdi i forbindelse med aktiviteter vedrørende fast ejendom ved hjælp af forskellige metoder, såsom medieforskning og besøg på ejendomme, og identificere den potentielle rentabilitet i udviklingen af og handelen med ejendommen.

 • Føre fortegnelser over finansielle transaktioner

  Sammenligne alle finansielle transaktioner, der gennemføres som led i den daglige drift af en virksomhed, og registrere dem i deres respektive regnskaber.

 • Stå for finansielle transaktioner

  Forvalte valutaer, finansielle udvekslingsaktiviteter, indskud samt virksomheds- og kuponbetalinger. Forberede og forvalte gæstekonti og modtage betalinger med kontanter, kreditkort og debetkort.

 • Estimere rentabilitet

  Tage forskellige faktorer i betragtning ved beregningen af de omkostninger og potentielle indtægter eller besparelser, der opnås ved hjælp af et produkt, med henblik på at vurdere den fortjeneste, der kan opnås ved den nye erhvervelse eller ved et nyt projekt.

 • Vurdere ejendomme

  Undersøge og evaluere jord og bygninger for at vurdere deres pris.

 • Sammenligne ejendomsværdier

  Indhente oplysninger om værdien af ejendomme, der kan sammenlignes med en ejendom, der har behov for værdiansættelse, for at foretage mere nøjagtige vurderinger og skøn eller for at fastsætte eller forhandle om den pris, til hvilken ejendommen kan sælges eller udlejes.

 • Undersøge bygningers tilstand

  Overvåge og vurdere forholdene i bygninger for at opdage fejl, strukturelle problemer og skader. Vurdere bygningernes generelle renlighed i forbindelse med vedligeholdelse og fast ejendom.

Source: Sisyphus ODB