Profession ekspert i indbovurdering

Eksperter i indbovurdering foretager en detaljeret analyse og efterforskning af personlige genstande såsom bøger, vin, kunst og antikviteter med henblik på at fastsætte deres værdi i forbindelse med salg og forsikring. De vurderer værdien af genstandene under hensyntagen til alder, nuværende tilstand, kvalitet og eventuelt behov for reparationer. Eksperter i indbovurdering udarbejder vurderingsrapporter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Forsikringsret

  Love og lovgivning om politikker til overførsel af risici eller tab fra den ene part, forsikringstageren, til en anden, forsikringsgiveren, til gengæld for en periodisk betaling. Dette omfatter regulering af forsikringskrav og forsikringsvirksomhed.

 • Risikostyring

  Processen med at identificere, vurdere og prioritere alle typer af risici, og hvor de kan komme fra f.eks. naturlige årsager, lovændringer eller usikkerhed i en given sammenhæng, og metoderne til effektivt at håndtere risici.

Færdigheder

 • Samle vurderingsrapporter

  Udarbejde fuldstændige vurderingsrapporter over ejendomme, virksomheder eller andre varer og tjenesteydelser, der skal vurderes på grundlag af alle de data, der er indsamlet under bedømmelses- og værdiansættelsesprocessen, om blandt andet regnskaber, ejerforhold og udvikling.

 • Gennemføre markedsundersøgelser

  Indsamle, vurdere og præsentere data om målmarked og -kunder for at fremme strategisk udvikling og feasibility-undersøgelser. Identificere markedstendenser.

 • Analysere forsikringsrisiko

  Analysere sandsynligheden for og størrelsen af den risiko, der skal forsikres, og anslå værdien af kundens løsøre eller faste ejendom.

 • Indhente finansielle oplysninger

  Indsamle oplysninger om værdipapirer, markedsforhold, statslige forordninger og den finansielle situation, mål og behov hos kunder eller virksomheder.

 • Analysere forsikringsbehov

  Indhente oplysninger om en kundes forsikringsbehov og tilvejebringe oplysninger og rådgivning om alle tænkelige forsikringsmuligheder.

 • Fastlægge gensalgsværdien af varer

  Undersøge genstande for at søge efter skader eller tegn på forringelse og tage hensyn til den aktuelle efterspørgsel efter lignende brugte varer med henblik på at fastsætte den pris, hvortil varen kan videresælges, og fastlægge den måde, hvorpå varen kan sælges.

Source: Sisyphus ODB