Profession ekspert i levnedsmiddellovgivning

Eksperter i levnedsmiddellovgivning er udenretlige eller retlige tekniske eksperter. De sikrer, at fødevareindustriens praksis er i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige normer. De foretager revision, diagnosticerer og overvåger inspektion. Disse eksperter har ekspertise inden for fødevareforarbejdning, fødevareanalyse, kvalitet, sikkerhed, certificering, sporbarhed. De ajourfører, reviderer og godkender mærkningsdesign, udvikler etiketter med ernæringsfakta og sikrer, at produkter og etiketter opfylder passende standarder og bestemmelser.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lovgivning om animalske produkter

  Gældende retsregler om temperatur, affald, sporbarhed, mærkning, handel og transport af animalske produkter. 

 • Fødevareteknologi

  Forskning og udvikling af nye fødevarer, biologiske og farmaceutiske produkter, udvikling og drift af fremstilling og emballering og distribution af lægemidler/fødevarer, udformning og implementering af fødevarefremstillingsprocesser.

 • Fødevarekonservering

  Forringelsesfaktorer, kontrollerende faktorer (temperatur, tilsætningsstoffer, fugtighed, pH, vandaktivitet osv., herunder emballering) og fødevareforarbejdningsmetoder til konservering af fødevarer.

 • Fødevareingredienser

  Tekniske egenskaber ved ingredienser til fødevareprodukter.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Kvalitetssikringsprincipper, standardkrav og sæt af processer og aktiviteter, der anvendes til måling, kontrol og sikring af produkters og processers kvalitet.

 • Risici i forbindelse med fysiske, kemiske og biologiske farer forbundet med fødevarer og drikkevarer

  Fortolkning af laboratorietest for parametre, der påvirker fødevaresikkerheden, under hensyntagen til risici i forbindelse med fysiske, kemiske og biologiske farer forbundet med fødevarer og drikkevarer.

 • Fødevarevidenskab

  Studiet af fødevarers fysiske, biologiske og kemiske sammensætning og de videnskabelige begreber, der ligger til grund for fødevareforarbejdning og ernæring.

 • Bioteknologi

  Den teknologi, der anvender, ændrer eller udnytter biologiske systemer, organismer og cellekomponenter med henblik på at udvikle nye teknologier og produkter til specifikke anvendelsesformål.

 • Fødevareallergier

  De forskellige fødevareallergier inden for branchen, hvilke stoffer der udløser allergier, og hvordan de kan erstattes eller elimineres (om muligt).

 • Principper for fødevaresikkerhed

  Videnskabelig baggrund for fødevaresikkerhed, som omfatter klargøring, håndtering og opbevaring af fødevarer med henblik på at minimere risikoen for fødevarebårne sygdomme og andre sundhedsfarer.

 • Fødevareopbevaring

  De rette betingelser og metoder til opbevaring af fødevarer for at modvirke, at de fordærves, idet der tages hensyn til luftfugtighed, lys, temperatur og andre miljøfaktorer.

 • Sporbarhed i fødevareindustrien

  Sporbarhedsforanstaltninger for at imødegå potentielle risici, der kan opstå i fødevarer og foder, for at sikre, at alle fødevarer er sikre for mennesker at spise.

 • Føde- og drikkevareindustrien

  Den pågældende industri og de processer, der er involveret i føde- og drikkevareindustrien, som f.eks. udvælgelse af råvarer, forarbejdning, emballering og oplagring.

 • Fødevarelovgivning

  Lovgivning vedrørende fødevare- og foderindustrien, herunder fremstilling af fødevarer, hygiejne, sikkerhed, råmaterialer, tilsætningsstoffer, GMO'er, mærkning og miljø- og handelsbestemmelser.

 • Standarder for fødevaresikkerhed

  Standarder for fødevaresikkerhed (dvs. ISO 22000), der er udviklet af de anerkendte standardiseringsorganisationer, der beskæftiger sig med fødevaresikkerhed. F.eks. specificerer den internationale ISO 22000-standard krav til et effektivt system til styring af fødevaresikkerheden. Den omfatter interaktiv kommunikation, systemstyring, forudsætningsprogrammer og HACCP-principperne.

 • Fødevarematerialer

  Kvaliteten og omfanget af råmaterialer, halvfærdige produkter og slutprodukter i en bestemt fødevaresektor.

 • Laboratoriebaserede videnskaber

  Laboratoriebaserede videnskaber som biologi, kemi, fysik, integreret videnskab eller avanceret laboratorievidenskab.

Færdigheder

 • Anvende fødevareteknologiske principper

  Fødevareteknologi: en gren af fødevarevidenskaben, der beskæftiger sig med produktionsprocesser til fremstilling af fødevarer og forbedrer processer til forarbejdning af fødevarer.

 • Deltage som observatør i forskellige former for audit i fødevaresektoren

  Deltage som observatør i audit af effektivitet, sikkerhed, miljø, kvalitet og fødevaresikkerhed regelmæssigt.

 • Arbejde selvstændigt i en fødevareproduktionsproces

  Arbejde individuelt som et vigtigt element i forbindelse med en fødevareproduktionsproces. Denne funktion udføres individuelt med ringe eller ingen overvågning eller samarbejde med kolleger.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Udarbejde visuelle data

  Udarbejde diagrammer og grafer for at præsentere data visuelt.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Følge op på laboratorieresultater

  Analysere laboratorieresultater og anvende dem ved at tilpasse produktionsprocessen. Rapportere, gennemgå og om nødvendigt træffe passende foranstaltninger.

 • Sikre korrekt mærkning af varer

  Sikre, at varer mærkes med alle de nødvendige mærkningsoplysninger (f.eks. juridisk og teknisk information og information om farer osv.) vedrørende produktet. Sikre, at etiketterne er i overensstemmelse med lovkravene og overholder lovgivningen.

 • Holde sig ajour med forskrifter

  Vedligeholde et ajourført kendskab til de gældende bestemmelser og anvende denne viden inden for specifikke sektorer.

 • Arbejde i et fødevareforarbejdningsteam

  Samarbejde i et team med andre fagfolk, der beskæftiger sig med fødevareforarbejdning, og som er beskæftiget inden for fødevarebranchen.

 • Håndtere kommunikation i fødevareforarbejdningsindustrien

  Interagere med fagfolk i fødevareindustrien med henblik på at få korrekte oplysninger om deres arbejde og handlinger.

 • Holde sig ajour med nye tiltag inden for fødevarefremstilling

  De nyeste innovative produkter og teknologier til at behandle, bevare, emballere og forbedre fødevarer.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Lede procesoptimering

  Optimere processen ved hjælp af statistiske data. Udvikle eksperimenter på produktionslinjen samt funktionelle processtyringsmodeller.

 • Udføre hyldeundersøgelser

  Lede og administrere produkter fra hans/hendes virksomhed samt varer fra andre producenter med henblik på at fastlægge virksomhedens position på markedet.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Udføre strategiske planlægning i fødevareindustrien

  Udvikle og koordinere handlingsplaner i fødevareindustrien for at sikre, at kvaliteten og fristerne overholdes rettidigt.

Source: Sisyphus ODB