Profession ekspert i vingæring

Eksperter i vingæring passer tanke til gæring af knuste frugter eller most til vin. De hælder afmålte mængder af knust frugt i vinbeholdere og blander dem med sirup, kemikalier eller gær. De forhindrer bakterievækst under gæringen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Vingæring

  Processen for gæring af vin, som omfatter de forskellige trin, der skal følges, den tid, der forløber, og de parametre, der gælder for produktet.

 • Druesorter

  Druesorter og vintyper, der kan produceres sammen med dem. Specifikationer under gæringen og behandlingen af saften under processen.

 • Bioteknologi

  Den teknologi, der anvender, ændrer eller udnytter biologiske systemer, organismer og cellekomponenter med henblik på at udvikle nye teknologier og produkter til specifikke anvendelsesformål.

 • Fermenteringsprocesser for drikkevarer

  Fermenteringsprocesser i forbindelse med omdannelse af sukker til alkohol, gasser og syrer. 

Færdigheder

 • Følge hygiejneprocedurer under fødevareforarbejdning

  Sikre et rent arbejdsrum i overensstemmelse med hygiejnestandarderne i levnedsmiddelindustrien.

 • Passe vinfremstillingsmaskiner

  Passe maskiner, apparater og særligt udstyr designet til fremstilling og produktion af vin. Foretage vedligeholdelse af maskinen og gennemføre forebyggende foranstaltninger for at sikre, at den er funktionsdygtig.

 • Overvåge temperaturen under fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overvåge og kontrollere de krævede temperaturer i de forskellige produktionsfaser, indtil produktet har passende egenskaber i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Overvåge fermentering

  Overvåge og kontrollere gæring. Overvåge sedimentering af saft og gæring af råvarer. Kontrollere de fremskridt, der sker i fermenteringsprocessen for at opfylde specifikationerne. Måle, teste og fortolke gæringsproces- og kvalitetsdata i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Overvåge vinproduktionsprocesser

  Baseret på stor forståelse af og erfaring med produktion af vin; den pågældende har mulighed for at overvåge hele processen. Dette helikoptersyn giver den pågældende mulighed for at træffe beslutninger og få medarbejderne til at arbejde hen imod opnåelsen af en fremragende vin.

 • Sikre hygiejniske forhold

  Sørge for at holde arbejdspladser og udstyr fri for snavs, infektioner og sygdomme ved at fjerne affald og skrald og sørge for hensigtsmæssig rengøring.

 • Lagre alkoholiske drikke i kar

  Følge passende procedurer for at bringe visse alkoholholdige drikkevarer (f.eks. vin, spiritus, vermouth) i kar og lagre dem i den foreskrevne periode. Bruge teknikker til at give dem særlige egenskaber.

 • Klare vin

  Klare vin ved at lede den ud igennem sedimenter, som bundfældes i beholdere som f.eks. carboy. Betjene maskiner, som er nødvendige for at gennemføre klaring.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Klargøre beholdere til drikkevarefermentering

  Klargøre beholdere til drikkevarefermentering alt efter den type drikkevare, der skal fremstilles. Dette omfatter de egenskaber, som de forskellige slags beholdere kan give det endelige produkt.

 • Sterilisere fermenteringstanke

  Sterilisere arbejdsarealer og udstyr ved hjælp af slanger, skrabere, børster eller kemiske opløsninger.

Source: Sisyphus ODB