Profession el-tegner

El-tegnere støtter ingeniører i udformning og konceptualisering af elektrisk udstyr. De udarbejder med støtte fra specialiseret software specifikationerne for et varieret antal elektriske systemer såsom spændingstransformatorer, kraftværker eller energiforsyning i bygninger.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • CAD-programmer

  Computerstøttet design (CAD)-software til at skabe, ændre, analysere eller optimere et design.

 • Elektricitetsprincipper

  Der skabes elektricitet, når elektrisk strøm løber i en leder. Det medfører, at frie elektroner bevæger sig mellem atomerne. Jo flere frie elektroner, der er til stede i et materiale, desto bedre er materialets ledeevne. De tre vigtigste parametre for elektricitet er spænding, strøm (ampere) og modstand (ohm).

 • Ledningsdiagrammer

  Visuel skematisk fremstilling af et elektrisk kredsløb, dets komponenter og forbindelserne mellem disse komponenter.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Bestemmelser om eludstyr

  Nationale og internationale bestemmelser om anvendelse og fremstilling af elektrisk udstyr på arbejdspladsen. Disse bestemmelser indeholder regler og retningslinjer for emner som generel risikostyring, fremstilling af elektrisk udstyr, afprøvning af elektrisk udstyr, installation af elektrisk udstyr, advarselsmærkater og certifikater.

 • Komponenter i eludstyr

  Væsentlige komponenter i et bestemt elektrisk produkt, såsom elektriske ledninger, kredsløbsafbrydere og afbrydere.

 • Elektroteknik

  Forstå elektroteknik, et teknisk område, der beskæftiger sig med undersøgelse og anvendelse af elektricitet, elektronik og elektromagnetisme.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Manuelle skitsetegningsteknikker

  Teknikker til udarbejdelse af detaljerede tegninger af design ved brug af specialiserede blyanter, linealer, skabeloner og skalaer.

Færdigheder

 • Tegne blueprints

  Opstilling af layoutspecifikationer for maskineri, udstyr og bygningsstrukturer. Angive, hvilke materialer der skal anvendes, og størrelsen af komponenterne. Vise produktet fra forskellige vinkler og forskellige udsnit.

 • Fortolke ledningsdiagrammer

  Læse og forstå blueprints og ledningsdiagrammer, forstå tekniske instruktioner og tekniske manualer til montering af elektrisk udstyr, forstå ellære og elektroniske komponenter.

 • Bruge CAD-software

  Anvende CAD-systemer til at bidrage til oprettelse, ændring, analyse eller optimering af et design.

 • Overholde forskrifter vedrørende forbudte materialer

  Overholde bestemmelser, der forbyder tungmetaller i loddemetal, flammehæmmere i plast og ftalatblødgørere i plast og ledningsisoleringer, i henhold til EU's direktiver om begrænsning af farlige stoffer/affald af elektrisk og elektronisk udstyr og kinesisk lovgivning om begrænsning af farlige stoffer.

 • Opstille tekniske planer

  Opstille detaljerede tekniske planer for maskiner, udstyr, værktøjer og andre produkter.

 • Sikre materialers efterlevelse af krav

  Sikre, at de materialer, som leverandørerne leverer, opfylder de fastsatte krav.

 • Skabe modeller af elektriske systemer

  Skabe og simulere et elektrisk system, et produkt eller en komponent, således at der kan foretages en vurdering af produktets levedygtighed, og således at de fysiske parametre kan undersøges inden produktet konstrueres.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Designe elektriske systemer

  Udfærdige skitser og designe elektriske systemer, produkter og komponenter, der anvender CAD-software og -udstyr (Computer Aided Design). Lave tegninger af panelindretninger, elektriske skemaer, elektriske ledningsdiagrammer og andre monteringsdetaljer.

 • Designe prototyper

  Designe prototyper for produkter eller produktkomponenter ved anvendelse af design- og konstruktionsprincipper.

 • Tilpasse udkast

  Redigere tegninger, skematiske diagrammer og udkast efter specifikationer.

 • Kommunikere og samarbejde med ingeniører

  Samarbejde med ingeniører for at sikre en fælles forståelse og drøfte produktdesign, -udvikling og -forbedring.

 • Behandle kundeanmodninger på grundlag af REACH-forordningen

  Besvare private forbrugeranmodninger i henhold til REACH-forordning nr. 1907/2006, hvorved særligt problematiske stoffer bør være minimale. Rådgive kunderne om, hvordan de skal fortsætte og beskytte sig, hvis tilstedeværelsen af særligt problematiske stoffer er højere end forventet.

Source: Sisyphus ODB