Profession elektronikfagtekniker

Elektronikfagteknikere fungerer sammen med elektroingeniører inden for elektroteknisk forskning. De udfører tekniske opgaver og yder støtte til udformning, afprøvning, fremstilling og drift af elektrisk udstyr og faciliteter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Ledningsdiagrammer

  Visuel skematisk fremstilling af et elektrisk kredsløb, dets komponenter og forbindelserne mellem disse komponenter.

 • Elektriske testmetoder

  Testprocedurer for elektrisk udstyr og maskiner mhp. at kontrollere det elektriske udstyrs ydeevne og kvalitet og dets overholdelse af specifikationerne. Under disse prøvninger måles elektriske egenskaber, såsom spænding, strøm, modstand, kapacitet og induktans, ved hjælp af elektrisk måleudstyr, såsom multimetre, oscilloskoper og voltmålere.

 • Komponenter i eludstyr

  Væsentlige komponenter i et bestemt elektrisk produkt, såsom elektriske ledninger, kredsløbsafbrydere og afbrydere.

 • Elektroteknik

  Forstå elektroteknik, et teknisk område, der beskæftiger sig med undersøgelse og anvendelse af elektricitet, elektronik og elektromagnetisme.

 • Elektricitetsprincipper

  Der skabes elektricitet, når elektrisk strøm løber i en leder. Det medfører, at frie elektroner bevæger sig mellem atomerne. Jo flere frie elektroner, der er til stede i et materiale, desto bedre er materialets ledeevne. De tre vigtigste parametre for elektricitet er spænding, strøm (ampere) og modstand (ohm).

 • Elektrisk udladning

  Kvaliteter og anvendelser af elektrisk udladning, herunder spænding og elektroder.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

Færdigheder

 • Kommunikere og samarbejde med ingeniører

  Samarbejde med ingeniører for at sikre en fælles forståelse og drøfte produktdesign, -udvikling og -forbedring.

 • Klargøre emner til samling

  Klargøre arbejdsemner af metal eller andre materialer til samling ved at rengøre emnerne, kontrollere deres mål i forhold til den tekniske plan og afmærke på emnerne, hvor de vil blive samlet.

 • Sikre materialers efterlevelse af krav

  Sikre, at de materialer, som leverandørerne leverer, opfylder de fastsatte krav.

 • Justere komponenter

  Justere og oplægge komponenter for at sætte dem rigtigt sammen i henhold til tekniske tegninger og planer.

 • Betjene loddeudstyr

  Bruge loddeudstyr til at smelte og sammensætte dele af metal eller stål, f.eks. loddepistol, loddelampe, gasdrevet loddekolbe og andre.

 • Teste eludstyr

  Teste elektriske systemer, elektriske maskiner og komponenter til kontrol af elektriske egenskaber såsom spænding, strømstyrke, modstand, kapacitet og induktans ved hjælp af elektrisk prøvning og måleudstyr, som f.eks. multimeter. Indsamle og analysere data. Overvåge og evaluere systemets præstationer og træffe foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.

 • Assistere videnskabelige forskere

  Bistå ingeniører og videnskabsfolk med at gennemføre forsøg, foretage analyser, udvikle nye produkter eller processer, udvikle teori og foretage kvalitetskontrol.

 • Læse monteringstegninger

  Læse og fortolke tegninger, der indeholder alle dele og underenheder af et bestemt produkt. Tegningen identificerer de forskellige komponenter og materialer og giver vejledning i, hvordan et produkt samles.

 • Anvende loddeteknikker

  Anvende og arbejde med en række teknikker i forbindelse med lodning, f.eks. blødlodning, sølvlodning, induktionslodning, lodning, mekanisk og aluminiumslodning.

 • Forberede produktionsprototyper

  Forberede tidlige modeller eller prototyper for at afprøve koncepter og replikeringsmuligheder. Skabe prototyper til vurdering af forproduktionsforsøg.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Læse standardblueprints

  Læse og forstå standard blueprints, maskiner og procestegninger.

 • Udføre testkørsel

  Udføre test, der sender et system, en maskine, et værktøj eller andet udstyr igennem en række handlinger under faktiske driftsbetingelser med henblik på at vurdere dets pålidelighed og egnethed til at udføre opgaverne, og tilpasse indstillinger i overensstemmelse hermed.

 • Fastgøre komponenter

  Spænde komponenter sammen i henhold til blueprints og tekniske planer med henblik på at skabe underenheder eller færdige produkter.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Overholde forskrifter vedrørende forbudte materialer

  Overholde bestemmelser, der forbyder tungmetaller i loddemetal, flammehæmmere i plast og ftalatblødgørere i plast og ledningsisoleringer, i henhold til EU's direktiver om begrænsning af farlige stoffer/affald af elektrisk og elektronisk udstyr og kinesisk lovgivning om begrænsning af farlige stoffer.

 • Måle elektriske karakteristika

  Måle spænding, strøm, modstand eller andre elektriske egenskaber ved hjælp af elektrisk måleudstyr såsom universalmålere, voltmetre og amperemetre.

 • Kontrollere kvaliteten af produkter

  Anvende forskellige teknikker for at sikre, at produktkvaliteten overholder kvalitetsstandarderne og specifikationerne. Føre tilsyn med fejl, emballering og returvarer til forskellige produktionsafdelinger.

 • Samle elektriske komponenter

  Samle stikkontakter, elektriske betjeningsanordninger, kredsløbskort og andre elektriske komponenter ved hjælp af håndværktøjer og loddeudstyr.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

Source: Sisyphus ODB