Profession elektronikingeniør

Elektronikingeniører forsker i, designer og udvikler elektroniske systemer som kredsløb, halvlederenheder og udstyr, der bruger elektricitet som strømforsyningskilde. De arbejder med kapacitorer, transistorer, dioder eller modstandsanordninger med henblik på at skabe elektroniske kredsløb og applikationer på områder som telekommunikation, akustik, instrumenter og kontrol.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • Procedurer for elektroniske test

  Testprotokoller, der gør det muligt at foretage en række analyser af elektroniske systemer, produkter og komponenter. Disse prøvninger omfatter prøvning af elektriske egenskaber, såsom spænding, strøm, modstand, kapacitans og induktans samt afprøvning af specifikke elektroniske komponenter, såsom elektronrør, halvledere, integrerede kredsløb og batterier. Disse prøvninger omfatter visuel inspektion, ydelsesafprøvninger, miljøprøvninger og sikkerhedstest.

 • Elektroniktyper

  De forskellige elektronikkategorier , f.eks. forbrugerelektronik, medicinsk udstyr, mikroelektronik, computere, informations- og kommunikationsudstyr samt måleudstyr.

 • Elektricitetsprincipper

  Der skabes elektricitet, når elektrisk strøm løber i en leder. Det medfører, at frie elektroner bevæger sig mellem atomerne. Jo flere frie elektroner, der er til stede i et materiale, desto bedre er materialets ledeevne. De tre vigtigste parametre for elektricitet er spænding, strøm (ampere) og modstand (ohm).

 • Fysik

  Naturvidenskab, der omfatter studiet af stof, bevægelse, energi, kraft og relaterede begreber.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Miljøtrusler

  Truslerne mod miljøet, som vedrører biologiske, kemiske, nukleare, radiologiske og fysiske farer.

 • Elektriske testmetoder

  Testprocedurer for elektrisk udstyr og maskiner mhp. at kontrollere det elektriske udstyrs ydeevne og kvalitet og dets overholdelse af specifikationerne. Under disse prøvninger måles elektriske egenskaber, såsom spænding, strøm, modstand, kapacitet og induktans, ved hjælp af elektrisk måleudstyr, såsom multimetre, oscilloskoper og voltmålere.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

Færdigheder

 • Finde frem til kundebehov

  Brug passende spørgsmål og aktiv lytning til at identificere kundernes forventninger, ønsker og krav alt efter produkt og tjenester.

 • Opstille tekniske planer

  Opstille detaljerede tekniske planer for maskiner, udstyr, værktøjer og andre produkter.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Lave en projektvurdering

  Gennemføre evalueringen og vurderingen af potentialet i et projekt, en plan, et forslag eller en ny idé. Gennemføre en standardiseret undersøgelse baseret på omfattende undersøgelser og forskning til støtte for beslutningsprocessen.

 • Skrive tekniske rapporter

  Udarbejde tekniske kunderapporter, der er forståelige for personer uden teknisk baggrund.

 • Udvikle procedurer for elektronisk test

  Udvikle testprotokoller for at gøre det muligt at foretage en række analyser af elektroniske systemer, produkter og komponenter.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Designe elektriske systemer

  Udfærdige skitser og designe elektriske systemer, produkter og komponenter, der anvender CAD-software og -udstyr (Computer Aided Design). Lave tegninger af panelindretninger, elektriske skemaer, elektriske ledningsdiagrammer og andre monteringsdetaljer.

 • Designe elektroniske systemer

  Lave udkast til skitser og designe elektroniske systemer, produkter og komponenter ved hjælp af CAD-software og -udstyr. Foretage en simulering, således at der kan foretages en vurdering af produktets levedygtighed, og således at de fysiske parametre kan undersøges, inden produktet opbygges.

Source: Sisyphus ODB