Profession elektronisk tegner

Elektroniske tegnere støtter elektronikingeniører i udformningen og konceptualiseringen af elektronisk udstyr. De udarbejder tegninger og samlediagrammer over elektroniske systemer og komponenter under anvendelse af software til teknisk tegning.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektroniktyper

  De forskellige elektronikkategorier , f.eks. forbrugerelektronik, medicinsk udstyr, mikroelektronik, computere, informations- og kommunikationsudstyr samt måleudstyr.

 • Elektroniske komponenter

  Anordninger og komponenter, der kan findes i elektroniske systemer. Disse apparater kan spænde fra simple komponenter såsom forstærkere og oscillatorer til mere komplekse integrerede pakker, såsom integrerede kredsløb og printplader.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Manuelle skitsetegningsteknikker

  Teknikker til udarbejdelse af detaljerede tegninger af design ved brug af specialiserede blyanter, linealer, skabeloner og skalaer.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Printplader

  Trykte kredsløb (PCB) er væsentlige komponenter i næsten alt elektronisk udstyr. De består af tynde wafers eller substrater, hvorpå der anbringes elektroniske komponenter såsom mikrochips. De elektroniske komponenter er elektrisk forbundet gennem ledende skinner og puder.

 • CAD-programmer

  Computerstøttet design (CAD)-software til at skabe, ændre, analysere eller optimere et design.

 • Integrerede kredsløb

  Elektroniske komponenter fremstillet af et sæt elektroniske kredsløb, som er anbragt på halvledermaterialer, f.eks. silicium. Integrerede kredsløb (IC) kan rumme milliarder af elektroniske komponenter på mikroskala og er en af de grundlæggende komponenter i elektroniske enheder.

 • Standarder for elektronisk udstyr

  Nationale og internationale kvalitets- og sikkerhedsstandarder og -bestemmelser for anvendelse og fremstilling af elektronisk udstyr og komponenter hertil, f.eks. halvledere og trykte kredsløb.

 • Kredsløbsdiagrammer

  Gennemlæse og forstå kredsløbsdiagrammer, der viser forbindelser mellem anordninger, f.eks. effekt- og signalforbindelser.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

Færdigheder

 • Designe kredsløb

  Tegne kredsløb til elektroniske produkter, såsom mobiltelefoner og computere, og sørge for at medtage integrerede kredsløb og mikrochips i designet.

 • Kommunikere og samarbejde med ingeniører

  Samarbejde med ingeniører for at sikre en fælles forståelse og drøfte produktdesign, -udvikling og -forbedring.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Designe elektroniske systemer

  Lave udkast til skitser og designe elektroniske systemer, produkter og komponenter ved hjælp af CAD-software og -udstyr. Foretage en simulering, således at der kan foretages en vurdering af produktets levedygtighed, og således at de fysiske parametre kan undersøges, inden produktet opbygges.

 • Designe prototyper

  Designe prototyper for produkter eller produktkomponenter ved anvendelse af design- og konstruktionsprincipper.

 • Tilpasse udkast

  Redigere tegninger, skematiske diagrammer og udkast efter specifikationer.

 • Opstille tekniske planer

  Opstille detaljerede tekniske planer for maskiner, udstyr, værktøjer og andre produkter.

 • Bruge CAD-software

  Anvende CAD-systemer til at bidrage til oprettelse, ændring, analyse eller optimering af et design.

 • Tegne blueprints

  Opstilling af layoutspecifikationer for maskineri, udstyr og bygningsstrukturer. Angive, hvilke materialer der skal anvendes, og størrelsen af komponenterne. Vise produktet fra forskellige vinkler og forskellige udsnit.

Source: Sisyphus ODB