Profession elingeniør inden for minedrift

Elingeniører inden for minedrift fører tilsyn med anskaffelsen, installationen og vedligeholdelsen af elektrisk udstyr til minedrift og anvender deres kendskab til elektriske og elektroniske principper. De organiserer udskiftningen og reparationen af elektrisk udstyr og komponenter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Geologi

  Fast jord, bjergarter, strukturer og processer, hvormed de ændres.

 • Elektroteknik

  Forstå elektroteknik, et teknisk område, der beskæftiger sig med undersøgelse og anvendelse af elektricitet, elektronik og elektromagnetisme.

 • Lovgivning om minesikkerhed

  De love, administrative bestemmelser og adfærdskodekser, der er relevante for sikkerheden i forbindelse med minedrift.

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Manualer til elektrisk mineudstyr

  At forstå udstyrsmanualer, herunder skematiske tegninger og kredsløbsdiagrammer.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

Færdigheder

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Styre nødprocedurer

  Reagere hurtigt i tilfælde af en nødsituation og iværksætte planlagte beredskabsprocedurer.

 • Installere elektrisk mineudstyr

  Samle og demontere elektrisk mineudstyr. Kræver hånd- og øjenkoordinering og rumlig bevidsthed.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Indkøbe elektrisk udstyr

  Indkøbe tilstrækkeligt med elektriske maskiner til minedrift og udføre registreringer.

 • Vedligeholde fortegnelser over minedrift

  Føre fortegnelser over mineproduktion og -udvikling, herunder maskiners ydeevne.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Rådgive om mineudstyr

  Yde rådgivning om minedrift og udstyr til mineralbearbejdning, kommunikere og samarbejde med tekniske eksperter.

 • Udarbejde tekniske rapporter

  Udarbejde tekniske rapporter, der beskriver resultaterne og processerne i den videnskabelige eller tekniske forskning, eller vurdere dets fremskridt. Disse rapporter hjælper forskere med at holde sig ajour med de seneste resultater.

 • Vedligeholde elektrisk mineudstyr

  Inspicere og gennemføre planlagt vedligeholdelse af elektrisk mineudstyr. Foretage rutinemæssige reparationer og erstatte beskadigede komponenter. Analysere testresultater og fejlmeddelelser fra maskiner.

 • Designe kredsløb ved hjælp af CAD

  Udarbejde tegninger og design af elektronisk kredsløb ved hjælp af CAD-software og -udstyr.

 • Udvikle forbedringer af elsystemer

  Udforme, foreslå og gennemføre ændringer for at forbedre elsystemerne; fokus på bæredygtighed, kvalitet og sikkerhed.

Source: Sisyphus ODB