Profession elingeniør til fordelingsanlæg

Elingeniører til fordelingsanlæg designer mellemhøj- og højspændingsfordelingsanlæg, der anvendes til transmission, distribution og produktion af elektrisk energi. De udvikler metoder til effektiv gennemførelse af energiprocessen og sikrer overholdelse af sikkerheds- og miljøstandarder.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektrisk strøm

  Strøm af elektrisk ladning, som bæres af elektroner eller ioner i et medie, som f.eks. en elektrolyt eller et plasma.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Maskinteknik

  Disciplin, der anvender principper for fysik, ingeniørvidenskab og materialelære med henblik på at udforme, analysere, fremstille og vedligeholde mekaniske systemer.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • Elforbrug

  De forskellige faktorer, der indgår i beregningen og vurderingen af elforbruget i en bolig eller et anlæg, samt metoder, hvorpå elforbruget kan sænkes eller gøres mere effektivt.

 • Sikkerhedsbestemmelser for elarbejde

  Overensstemmelse med sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikres i forbindelse med installation, drift og vedligeholdelse af bygninger og udstyr, der fungerer ved produktion, transmission og distribution af elektricitet, såsom passende sikkerhedsudstyr, håndteringsprocedurer for udstyr og forebyggende foranstaltninger.

 • Elektricitetsprincipper

  Der skabes elektricitet, når elektrisk strøm løber i en leder. Det medfører, at frie elektroner bevæger sig mellem atomerne. Jo flere frie elektroner, der er til stede i et materiale, desto bedre er materialets ledeevne. De tre vigtigste parametre for elektricitet er spænding, strøm (ampere) og modstand (ohm).

 • Elektrisk udladning

  Kvaliteter og anvendelser af elektrisk udladning, herunder spænding og elektroder.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Elektroteknik

  Forstå elektroteknik, et teknisk område, der beskæftiger sig med undersøgelse og anvendelse af elektricitet, elektronik og elektromagnetisme.

Færdigheder

 • Skabe AutoCAD-tegninger

  Oprette kommunale tegninger af opførelsestilstanden ved anvendelse af AutoCAD.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Sikre sikkerheden i forbindelse med elarbejde

  Overvåge og kontrollere operationer på et eltransmissions- og distributionssystem for at sikre, at større risici styres og forebygges, såsom risiko for elektrisk stød, skade på ejendom og udstyr og ustabil transmission eller distribution.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Kontrollere anlægsområder

  Kontrollere området for mulig anlæggelse af distributionsfaciliteter ved at måle og fortolke forskellige data og beregninger ved hjælp af passende udstyr. Kontrollere, om feltarbejdet er i overensstemmelse med planerne og specifikationerne.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Betjene elektroniske måleinstrumenter

  Passe en bred vifte af anordninger til måling af elektroniske karakteristika for systemkomponenter som f.eks. optiske effektmålere, fibereffektmålere, digitale effektmålere og multimetre.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Foretage elektriske beregninger

  Fastlægge type, størrelse og antal elektriske udstyrsdele i et givet distributionsområde ved hjælp af komplekse elektriske beregninger. Der er tale om instrumenter som f.eks. transformere, strømafbrydere, afbrydere og lynafledere.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Varetage projektstyring

  Forvalte og planlægge forskellige ressourcer, f.eks. arbejdskraft, budget, frist, resultater og kvalitet, der er nødvendige for et specifikt projekt, og overvåge projektets fremskridt for at nå et bestemt mål inden for en fastsat tid og et fastsat budget.

 • Administrere anlægsprojekter

  Forvalte tekniske projektressourcer, budget, frister og menneskelige ressourcer, opstille tidsplaner samt eventuelle tekniske aktiviteter, der er relevante for projektet.

 • Designe elektricitetssystemer

  Bygge produktionsanlæg, distributionsstationer og -systemer samt transmissionslinjer for at få energi og ny teknologi, hvor det er nødvendigt. Brug højteknologisk udstyr, forskning, vedligeholdelse og reparation for at holde disse systemer i gang. Yderligere udformning og opstilling af plan for de bygninger, der skal opføres.

Source: Sisyphus ODB