Profession emballeringschef

Emballeringschefer definerer og analyserer emballageenheder for at undgå skader på eller forringet kvalitet af de varer, der skal emballeres. De udformer også emballagen efter produktets specifikationer og tilbyder løsninger til afhjælpning af emballageproblemer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Emballeringsfunktioner

  Emballagens funktioner og rolle i det moderne samfund. Strukturen af emballagens forsyningskæde og forholdet mellem emballering og markedsføring.

 • Emballeringsprocesser

  Udformning og udvikling af emballage. Udsmyknings- og trykningsprocesser, der udføres i emballage. Emballeringsmaskiner og samlebåndsdrift.

 • Produktionsprocesser

  Materialer og teknikker, der kræves i produktions- og distributionsprocesserne.

 • Typer af emballagematerialer

  Egenskaber ved materialer, der gør dem egnede til emballering. Omdannelse af råmaterialer til emballagematerialer. Forskellige typer etiketter og anvendte materialer, der er i overensstemmelse med de korrekte kriterier for opbevaring alt efter varerne.

Færdigheder

 • Sørge for bogføring

  Holde styr på og færdiggøre alle formelle dokumenter, der repræsenterer en virksomheds eller et projekts økonomiske transaktioner.

 • Fremme bæredygtig emballage

  Anvende sikre og sunde emballagepolitikker; maksimere anvendelsen af genbrugte eller fornybare udgangsmaterialer; implementere rene fremstillingsteknologier.

 • Pleje forbindelser med leverandører

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til leverandører og tjenesteydere med henblik på at etablere et positivt, profitabelt og varigt samarbejde og forhandlinger om kontrakter.

 • Udvise kendskab til emballagestandarder

  Arbejde i overensstemmelse med den seneste udvikling inden for nationale og internationale emballagestandarder og -procedurer.

 • Pleje forbindelser med kunder

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til kunderne for at sikre tilfredshed og loyalitet ved at yde præcis og venlig rådgivning og støtte, levere kvalitetsprodukter og -tjenester og ved at give information efter salget og levere eftersalgsservice.

 • Planlægge nye emballagedesigns

  Finde på nye idéer til emballagens størrelse, form og farve.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Udføre detaljeret evaluering af kvalitetsstandarder

  Evaluere produktionen, kvaliteten eller emballeringen af varer meget detaljeret for at sikre, at producentens kvalitetsstandarder overholdes.

 • Identificere innovative emballagekoncepter

  Udvikle kreative idéer til materialer, emballeringsformater og trykketeknologier.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Levere teknisk dokumentation

  Udarbejde dokumentation for eksisterende og kommende produkter eller tjenester, der beskriver deres funktionalitet og sammensætning på en sådan måde, at det er forståeligt for et bredt publikum uden teknisk baggrund, og i overensstemmelse med fastsatte krav og standarder. Ajourføre dokumentation.

 • Teste emballage

  Teste og måle emballagers egenskaber.

 • Designe emballage

  Udforme og designe et produkts emballageform og -struktur.

 • Forstå finansiel forretningsterminologi

  Forstå betydningen af grundlæggende finansielle begreber og udtryk anvendt i virksomheder og finansielle institutioner eller organisationer.

 • Anvende sikkerhedsstyring

  Anvende og føre tilsyn med foranstaltninger og forskrifter vedrørende sikkerhed og sikring for at opretholde et sikkert miljø på arbejdspladsen.

 • Sørge for kvalitetskontrol af emballage

  Gennemføre og overvåge aktiviteter, således at alle krav til emballeringsprocedurer og emballeringsstandarder til enhver tid opfyldes.

Source: Sisyphus ODB