Profession emballeringstekniker

Emballeringsteknikere styrer og er ansvarlige for emballeringsmaskiner. De vedligeholder og forbedrer tekniske standarder, analyserer resultater, opstiller forbedringsplaner og er ansvarlige for vedligeholdelse af maskiner.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Emballageteknologi

  Emballering og beskyttelse af produkter, der skal distribueres, oplagres og sælges.

 • Produktionsprocesser

  Materialer og teknikker, der kræves i produktions- og distributionsprocesserne.

 • Typer af emballagematerialer

  Egenskaber ved materialer, der gør dem egnede til emballering. Omdannelse af råmaterialer til emballagematerialer. Forskellige typer etiketter og anvendte materialer, der er i overensstemmelse med de korrekte kriterier for opbevaring alt efter varerne.

 • Maskinteknik

  Disciplin, der anvender principper for fysik, ingeniørvidenskab og materialelære med henblik på at udforme, analysere, fremstille og vedligeholde mekaniske systemer.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Industriteknologi

  Det tekniske område, der vedrører udvikling, forbedring og gennemførelse af komplekse processer og systemer for viden, personer, udstyr osv.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • CAD-programmer

  Computerstøttet design (CAD)-software til at skabe, ændre, analysere eller optimere et design.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

Færdigheder

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Analysere emballagekrav

  Analysere emballagekrav i forhold til produktionsplans udformning. Gennemføre analysen set ud fra ingeniørmæssige, økonomiske, ergonomiske og andre perspektiver.

 • Bruge CAD-software

  Anvende CAD-systemer til at bidrage til oprettelse, ændring, analyse eller optimering af et design.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Levere teknisk dokumentation

  Udarbejde dokumentation for eksisterende og kommende produkter eller tjenester, der beskriver deres funktionalitet og sammensætning på en sådan måde, at det er forståeligt for et bredt publikum uden teknisk baggrund, og i overensstemmelse med fastsatte krav og standarder. Ajourføre dokumentation.

 • Bruge computerteknologisystemer

  Gøre brug af computerstøttet teknisk software til at udføre belastningstest af konstruktionsplaner.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Planlægge nye emballagedesigns

  Finde på nye idéer til emballagens størrelse, form og farve.

Source: Sisyphus ODB