Profession embedsmand

Embedsmænd udfører administrative opgaver i statsforvaltningens organisationer og ministerier. De sikrer registrering af registreringer, behandler forespørgsler og informerer offentligheden, enten personligt, via e-mail eller telefonsamtaler. De støtter ledende medarbejdere og sikrer en gnidningsløs intern strøm af information.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Bogføringsloven

  De metoder og bestemmelser, der indgår i processen for korrekt bogføring.

 • Lovgivningsprocedure

  De procedurer, der anvendes i forbindelse med vedtagelse af love og lovgivning, f.eks. hvilke organisationer og fysiske personer der er involveret, hvordan lovforslag bliver til lovgivning, forslags- og gennemgangsproceduren samt andre skridt i lovgivningsproceduren.

 • Offentlige finanser

  Regeringens økonomiske indflydelse og funktionen af de offentlige indtægter og udgifter.

Færdigheder

 • Forvalte administrative systemer

  Sikre, at de administrative systemer, processer og databaser er effektive og velforvaltede og giver et solidt grundlag for samarbejde med den administrative medarbejder/personalet/fagfolkene.

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

 • Supervisere dagligt informationsarbejde

  Direkte daglige drift af forskellige enheder. Koordinere programmer/projektaktiviteter for at sikre overholdelse af omkostninger og tid.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Arkivere dokumentation vedrørende et værk

  Udvælge relevant dokumentation vedrørende det igangværende eller færdiggjorte arbejde og tage skridt til at arkivere den på en måde, der sikrer dens fremtidige tilgængelighed.

 • Samarbejde med politikere

  Samarbejde med embedsmænd, der varetager vigtige politiske og lovgivningsmæssige opgaver i regeringer med henblik på at sikre en produktiv kommunikation og skabe forbindelser.

 • Sikre, at informationer er gennemsigtige

  Sikre, at de påkrævede eller ønskede oplysninger gives på en klar og fyldestgørende måde til offentligheden eller de anmodende parter, uden at der udtrykkeligt tilbageholdes oplysninger.

 • Besvare forespørgsler

  Besvare forespørgsler og anmodninger om oplysninger fra andre organisationer og borgere.

Source: Sisyphus ODB