Profession energianalytiker

Energianalytikere vurderer forbruget af energi i bygninger ejet af forbrugere og virksomheder. Ved at analysere de eksisterende energisystemer anbefaler de omkostningseffektive alternativer. Energianalytikere foreslår effektivitetsforbedringer, foretager virksomhedsanalyser og deltager i udformningen af politikker vedrørende anvendelse af traditionelle brændstoffer, transport og andre faktorer vedrørende energiforbruget.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Bygningers energimæssige ydeevne

  Faktorer, der bidrager til nedsat energiforbrug i bygninger. Bygge- og renoveringsteknikker anvendt til at opnå dette. Lovgivning og procedurer vedrørende bygningers energimæssige ydeevne.

 • Solenergi

  Den energi, der stammer fra lys og varme fra solen, og som kan udnyttes og anvendes som en vedvarende energikilde med forskellige teknologier, f.eks. solceller til elproduktion og solvarme (STE) til termisk energiproduktion.

 • Energimarked

  Tendenser og vigtige drivkræfter på markedet for handel med energi, metoder og praksis inden for energihandel samt identifikation af de vigtigste aktører i energisektoren.

 • Vedvarende energiteknologier

  De forskellige typer energikilder, der ikke kan udtømmes, som f.eks. vind, sol, vand, biomasse og biobrændsel. De forskellige teknologier, der anvendes til at implementere disse typer energi i stigende grad, såsom vindmøller, vandkraftdæmninger, solceller og koncentreret solenergi.

 • Energieffektivitet

  Information om reduktion af energiforbruget. Det omfatter beregning af forbruget af energi, levering af certifikater og støtteforanstaltninger, energibesparelser ved at mindske efterspørgslen, fremme en effektiv udnyttelse af fossile brændstoffer og fremme brugen af vedvarende energi.

 • Konstruktion af nulenergibygninger

  Det design- og konstruktionsprincip, ifølge hvilket den mængde energi, der anvendes i bygningen, svarer til den mængde vedvarende energi, der skabes af bygningen selv. Begrebet henviser til selvbærende konstruktioner.

 • Energi

  Effekt i form af mekanisk, elektrisk, potentiel energi, varmeenergi eller anden energi fra kemiske eller fysiske ressourcer, der kan anvendes til at drive et fysisk system.

 • Energitransformation

  De processer, som energi gennemgår, når den skifter form fra en tilstand til en anden.

 • Politikker for energisektoren

  De offentlige forvaltnings- og reguleringsaspekter i energisektoren samt kravene for at skabe politikker.

Færdigheder

 • Udvikle energipolitik

  Udvikle og vedligeholde en organisations strategi for dens energimæssige ydeevne.

 • Udføre energistyring på anlæg

  Bidrage til udviklingen af effektive strategier til energistyring og sikre, at disse er bæredygtige for bygninger. Gennemgå bygninger og faciliteter for at finde frem til, hvor der kan foretages forbedringer af energieffektiviteten.

 • Analysere energiforbrug

  Evaluere og analysere den samlede mængde energi, der anvendes af en virksomhed eller en institution, ved at vurdere de behov, der er forbundet med de operative processer, og ved at identificere årsagerne til overflødigt forbrug.

 • Promovere bæredygtig energi

  Promovere brugen af vedvarende el- og varmeproduktion til organisationer og enkeltpersoner med henblik på at arbejde hen imod en bæredygtig fremtid og tilskynde til salg af udstyr til vedvarende energi, f.eks. solcelleudstyr.

 • Prognosticere energipriser

  Analysere energimarkedet og eksterne faktorer, der kan påvirke tendenserne på energimarkedet, med henblik på at forudsige prisudviklingen for energi- og forsyningsforbrug.

 • Udvikle energibesparende koncepter

  Brug af aktuelle forskningsresultater og samarbejde med eksperter for at optimere eller udvikle koncepter, udstyr og produktionsprocesser, der kræver mindre mængde energi, såsom nye isoleringspraksisser og nye materialer.

 • Samarbejde om internationale energiprojekter

  Levere ekspertise med hensyn til energibesparelser og energieffektivitet i forbindelse med gennemførelsen af internationale projekter, herunder projekter inden for udviklingssamarbejde.

 • Analysere tendenser på energimarkedet

  Analysere data, der påvirker energimarkedets bevægelser, og samarbejde med de vigtige aktører på energiområdet med henblik på at foretage nøjagtige prognoser og gennemføre de mest fordelagtige tiltag.

 • Rådgive om opvarmningssystemers energieffektivitet

  Informere og rådgive klienter om, hvordan man kan bevare et energieffektivt varmeanlæg i deres hjem eller kontor og mulige alternativer.

 • Oplyse kunder om energiforbrugsafgifter

  Oplyse en energidetailleverandørs potentielle kunder om de månedlige afgifter, der opkræves for deres energiforsyningstjenester, og eventuelle ekstragebyrer.

 • Fastlægge energibehov

  Fastlægge arten og omfanget af den energiforsyning, der er nødvendig i en bygning eller et anlæg, med henblik på at levere de mest fordelagtige, bæredygtige og omkostningseffektive energitjenester til en forbruger.

 • Gennemføre energiaudit

  Analysere og evaluere energiforbruget på en systematisk måde for at forbedre den energimæssige ydelse.

 • Udarbejde energieffektivitetsaftaler

  Udarbejde og revidere kontrakter, der beskriver den energimæssige ydelse, samtidig med at det sikres, at de opfylder lovkravene.

Source: Sisyphus ODB