Profession energihandler

Energihandlere sælger eller køber andele i energi, undertiden fra forskellige kilder. De analyserer energimarkedet og undersøger tendenser i priserne for at beslutte, hvornår de vil købe eller sælge andele, og sikre størst fortjeneste. De foretager beregninger og udarbejder rapporter om energihandelsprocedurer og udarbejder prognoser for markedsudviklingen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Markedsanalyse

  Det fagområde der vedrører markedsanalyse og -forskning og dets særlige forskningsmetoder.

 • Energimarked

  Tendenser og vigtige drivkræfter på markedet for handel med energi, metoder og praksis inden for energihandel samt identifikation af de vigtigste aktører i energisektoren.

 • Finansielle produkter

  De forskellige typer instrumenter, der gælder for forvaltning af likviditet, der er tilgængelige på markedet, f.eks. aktier, obligationer, optioner eller fonde.

 • økonomi

  Økonomiske principper og praksisser, finansielle markeder og råvaremarkeder, bankvæsen og analyse af finansielle data.

 • Investeringsanalyse

  Metoder og værktøjer til analyse af en investering sammenholdt med en eventuel fortjeneste. Identifikation og beregning af lønsomhed og finansielle indikatorer set i forhold til de risici, der er forbundet med en investeringsbeslutning.

 • Aktiemarkedet

  Markedet, hvor aktier i offentligt ejede selskaber udstedes og handles.

Færdigheder

 • Indhente finansielle oplysninger

  Indsamle oplysninger om værdipapirer, markedsforhold, statslige forordninger og den finansielle situation, mål og behov hos kunder eller virksomheder.

 • Betjene finansielle instrumenter

  Arbejde med finansielle instrumenter såsom aktier, obligationer, investeringsforeninger og derivater.

 • Handle med værdipapirer

  Købe eller sælge omsættelige finansielle produkter såsom stamaktier og gældsbeviser på egne vegne eller på vegne af private kunder, erhvervskunder eller kreditinstitutter.

 • Stå for finansielle transaktioner

  Forvalte valutaer, finansielle udvekslingsaktiviteter, indskud samt virksomheds- og kuponbetalinger. Forberede og forvalte gæstekonti og modtage betalinger med kontanter, kreditkort og debetkort.

 • Prognosticere energipriser

  Analysere energimarkedet og eksterne faktorer, der kan påvirke tendenserne på energimarkedet, med henblik på at forudsige prisudviklingen for energi- og forsyningsforbrug.

 • Overvåge aktiemarkedet

  Observere og analysere børsmarkedet og dets tendenser dagligt for at indsamle ajourførte oplysninger med henblik på at udvikle investeringsstrategier.

 • Administrere finansiel risiko

  Forudsige og administrere finansielle risici og identificere procedurer til at undgå eller minimere deres virkning.

 • Analysere tendenser på energimarkedet

  Analysere data, der påvirker energimarkedets bevægelser, og samarbejde med de vigtige aktører på energiområdet med henblik på at foretage nøjagtige prognoser og gennemføre de mest fordelagtige tiltag.

 • Udarbejde en finansiel plan

  Udarbejde en finansiel plan i overensstemmelse med finans- og kunderegler, herunder investorprofil, finansiel rådgivning samt forhandlings- og transaktionsplaner.

 • Sørge for bogføring

  Holde styr på og færdiggøre alle formelle dokumenter, der repræsenterer en virksomheds eller et projekts økonomiske transaktioner.

Source: Sisyphus ODB