Profession energirådgiver for private

Energirådgivere for private rådgiver enkeltpersoner om energiforsyningen til deres hjem. De vurderer den enkeltes behov og anbefaler en passende energikilde og -leverandør, idet de søger at sælge energi. De rådgiver også om økonomiske og miljømæssige fordele ved energityper og skaber energiplaner, der er i overensstemmelse med lovgivningen og de tekniske krav og betingelser for boligen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Salgsstrategier

  Principper vedrørende kundeadfærd og målmarkeder med henblik på promovering og afsætning af et produkt eller en tjenesteydelse.

 • Bygningers energimæssige ydeevne

  Faktorer, der bidrager til nedsat energiforbrug i bygninger. Bygge- og renoveringsteknikker anvendt til at opnå dette. Lovgivning og procedurer vedrørende bygningers energimæssige ydeevne.

 • Salgsargumentation

  De teknikker og salgsmetoder, der anvendes for at præsentere et produkt eller en tjenesteydelse til kunderne på en overbevisende måde og opfylde deres forventninger og behov.

 • Varmesystemer i boliger

  De moderne og traditionelle varmesystemer, der fødes med gas, træ, olie, biomasse, solenergi og andre vedvarende energikilder og deres energibesparelsesprincipper.

 • Produktkarakteristika

  De konkrete egenskaber ved et produkt, såsom dets materialer, egenskaber og funktioner, samt dets forskellige anvendelsesformål, egenskaber og behov.

 • Karakteristika ved tjenesteydelser

  Karakteristika ved en tjenesteydelse, der kan omfatte indhentning af oplysninger om dens anvendelse, funktion, egenskaber, brug og støttekrav.

Færdigheder

 • Oplyse kunder om energiforbrugsafgifter

  Oplyse en energidetailleverandørs potentielle kunder om de månedlige afgifter, der opkræves for deres energiforsyningstjenester, og eventuelle ekstragebyrer.

 • Rådgive om potentielle sikkerhedsfarer i forbindelse med opvarmningssystemer

  Give oplysninger og rådgivning til kunder om de potentielle farer, der kan opstå, såsom kvælningsrisiko, kulilteforgiftning eller brand, i tilfælde hvor pejsen eller skorstene ikke er blevet fejet i en længere periode.

 • Finde frem til kundebehov

  Brug passende spørgsmål og aktiv lytning til at identificere kundernes forventninger, ønsker og krav alt efter produkt og tjenester.

 • Vurdere kunder

  Give et hurtigt billede af kunders personlige forhold, behov og præferencer.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle en kontrakts vilkår, betingelser, omkostninger og andre specifikationer, samtidig med at det sikres, at de opfylder de retlige krav og er retsgyldige. Føre tilsyn med gennemførelsen af kontrakten, blive enige om og dokumentere eventuelle ændringer.

 • Udføre salgsanalyser

  Undersøge salgsrapporter for at se, hvilke varer og tjenesteydelser der har og ikke har solgt godt.

 • Rådgive om opvarmningssystemers energieffektivitet

  Informere og rådgive klienter om, hvordan man kan bevare et energieffektivt varmeanlæg i deres hjem eller kontor og mulige alternativer.

 • Rådgive om forbrug af forsyningstjenester

  Rådgive personer eller organisationer om metoder, hvormed de kan nedbringe forbruget af forbrugstjenester, såsom varme, vand, gas og elektricitet, for at spare penge og indarbejde bæredygtig praksis.

 • Fastlægge energibehov

  Fastlægge arten og omfanget af den energiforsyning, der er nødvendig i en bygning eller et anlæg, med henblik på at levere de mest fordelagtige, bæredygtige og omkostningseffektive energitjenester til en forbruger.

 • Besvare anmodninger om tilbud

  Opstille priser og dokumenter for de produkter, som kunderne kan købe.

Source: Sisyphus ODB