Profession energirådgiver

Energirådgivere bestemmer bygningers energimæssige præstationer. De opretter et energicertifikat (Energy Performance Certificate — EPC), som angiver, hvad det skønnede energiforbrug for en ejendom er. De rådgiver desuden om, hvordan man kan forbedre bevaringen af energi.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Bygningers energimæssige ydeevne

  Faktorer, der bidrager til nedsat energiforbrug i bygninger. Bygge- og renoveringsteknikker anvendt til at opnå dette. Lovgivning og procedurer vedrørende bygningers energimæssige ydeevne.

 • Vedvarende energiteknologier

  De forskellige typer energikilder, der ikke kan udtømmes, som f.eks. vind, sol, vand, biomasse og biobrændsel. De forskellige teknologier, der anvendes til at implementere disse typer energi i stigende grad, såsom vindmøller, vandkraftdæmninger, solceller og koncentreret solenergi.

 • Energieffektivitet

  Information om reduktion af energiforbruget. Det omfatter beregning af forbruget af energi, levering af certifikater og støtteforanstaltninger, energibesparelser ved at mindske efterspørgslen, fremme en effektiv udnyttelse af fossile brændstoffer og fremme brugen af vedvarende energi.

 • Varmesystemer i boliger

  De moderne og traditionelle varmesystemer, der fødes med gas, træ, olie, biomasse, solenergi og andre vedvarende energikilder og deres energibesparelsesprincipper.

 • Elmarked

  Tendenser og væsentlige drivkræfter på markedet for handel med elektricitet, metoder og praksis inden for elhandel samt identifikation af de vigtigste aktører i elsektoren.

 • Elforbrug

  De forskellige faktorer, der indgår i beregningen og vurderingen af elforbruget i en bolig eller et anlæg, samt metoder, hvorpå elforbruget kan sænkes eller gøres mere effektivt.

Færdigheder

 • Gennemføre energiaudit

  Analysere og evaluere energiforbruget på en systematisk måde for at forbedre den energimæssige ydelse.

 • Rådgive om forbrug af forsyningstjenester

  Rådgive personer eller organisationer om metoder, hvormed de kan nedbringe forbruget af forbrugstjenester, såsom varme, vand, gas og elektricitet, for at spare penge og indarbejde bæredygtig praksis.

 • Rådgive om opvarmningssystemers energieffektivitet

  Informere og rådgive klienter om, hvordan man kan bevare et energieffektivt varmeanlæg i deres hjem eller kontor og mulige alternativer.

 • Udføre energistyring på anlæg

  Bidrage til udviklingen af effektive strategier til energistyring og sikre, at disse er bæredygtige for bygninger. Gennemgå bygninger og faciliteter for at finde frem til, hvor der kan foretages forbedringer af energieffektiviteten.

 • Udarbejde energieffektivitetsaftaler

  Udarbejde og revidere kontrakter, der beskriver den energimæssige ydelse, samtidig med at det sikres, at de opfylder lovkravene.

 • Analysere energiforbrug

  Evaluere og analysere den samlede mængde energi, der anvendes af en virksomhed eller en institution, ved at vurdere de behov, der er forbundet med de operative processer, og ved at identificere årsagerne til overflødigt forbrug.

Source: Sisyphus ODB