Profession enterprisearkitekt

Enterprisearkitekter skaber balance mellem teknologiske muligheder og forretningsmæssige krav. De har også et holistisk syn på organisationens strategi, processer, informations- og IKT-aktiver og forbinder forretningsopgave, -strategi og -processer til IKT-strategien.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • IKT-marked

  Processerne, interessenterne og dynamikken i forsyningskæden for varer og serviceydelser på IKT-markedet.

 • Informationsarkitektur

  De metoder, hvorigennem oplysninger dannes, struktureres, lagres, vedligeholdes, forbindes, udveksles og anvendes.

 • IKT-arkitekturrammer

  En række krav, der beskriver et informationssystems arkitektur.

 • Lovmæssige krav til IKT-produkter

  De internationale bestemmelser vedrørende udvikling og anvendelse af IKT-produkter.

 • Objektorienteret modellering

  Det objektorienterede paradigme, som er baseret på klasser, genstande, metoder og grænseflader og deres anvendelse i softwaredesign og -analyse, programmeringsplanlægning og teknikker.

 • Koncepter vedrørende forretningsstrategi

  Terminologi, der er knyttet til udformningen og implementeringen af de vigtigste tendenser og mål, der fastlægges af en organisations topledelse, samtidig med at der tages hensyn til organisationens ressourcer, konkurrenter og miljøer.

 • IKT-projektledelsesmetoder

  Metoder eller modeller til planlægning, forvaltning og overvågning af IKT-ressourcer med henblik på at opfylde specifikke mål. De anvendte metoder er Waterfall, Incremental, V-model, Scrum eller Agile og brug af IKT-værktøjer.

Færdigheder

 • Yde IKT-rådgivning

  Rådgive om passende løsninger på IKT-området ved at vælge alternativer og optimere afgørelser under hensyntagen til potentielle risici, fordele og generelle virkninger for erhvervskunder.

 • Designe informationssystem

  Definere arkitektur, sammensætning, komponenter, moduler, grænseflader og data til integrerede informationssystemer (hardware, software og netværk) baseret på systemkrav og specifikationer.

 • Indsamle kundefeedback via applikationer

  Indsamle svar og analysere data fra kunder for at identificere anmodninger eller problemer med henblik på at forbedre applikationer og den overordnede kundetilfredshed.

 • Gennemgå en virksomheds udviklingsproces

  Dømme, revidere og træffe beslutninger om retninger inden for innovations- og udviklingsprocesser i en organisation med henblik på at forbedre effektiviteten og reducere omkostningerne.

 • Tilpasse software til systemarkitekturen

  Bringe systemets design og tekniske specifikationer i overensstemmelse med softwarearkitekturen for at sikre integration og interoperabilitet mellem systemets komponenter.

 • Definere softwarearkitektur

  Skabe og dokumentere strukturen i softwareprodukter, herunder komponenter, kobling og grænseflader. Sikre gennemførlighed, funktionalitet og kompatibilitet med eksisterende platforme.

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

 • Anvende politik for brug af IKT-systemer

  Følge skriftlige og etiske love og politikker vedrørende korrekt anvendelse og administration af IKT-systemer.

 • Varetage projektstyring

  Forvalte og planlægge forskellige ressourcer, f.eks. arbejdskraft, budget, frist, resultater og kvalitet, der er nødvendige for et specifikt projekt, og overvåge projektets fremskridt for at nå et bestemt mål inden for en fastsat tid og et fastsat budget.

 • Designe virksomhedsarkitektur

  Analysere forretningsstrukturen og sørge for en logisk tilrettelæggelse af virksomhedsprocesserne og informationsinfrastrukturen. Anvende principper og praksis, der hjælper organisationer med at gennemføre deres strategier, reagere på afbrydelser og nå deres mål.

 • Administrere IKT-dataarkitektur

  Føre tilsyn med regler og anvende IKT-teknikker til at definere informationssystemarkitekturen og styre indsamling, lagring, konsolidering, arrangement og brug af data i en organisation.

 • Holde sig opdateret om de seneste løsninger til informationssystemer

  Indsamle de seneste oplysninger om eksisterende informationssystemer, som integrerer software og hardware samt netkomponenter.

 • Lave en projektvurdering

  Gennemføre evalueringen og vurderingen af potentialet i et projekt, en plan, et forslag eller en ny idé. Gennemføre en standardiseret undersøgelse baseret på omfattende undersøgelser og forskning til støtte for beslutningsprocessen.

Source: Sisyphus ODB