Profession epidemiolog

Epidemiologer centrerer deres forskning på oprindelsen og årsagerne til sygdomsudbrud hos mennesker. De fastlægger, hvordan sygdomme spredes, og fremsætter forslag til risikoforebyggende foranstaltninger for sundhedsorganer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Folkesundhed

  Principperne om sundhed og sygdom hos befolkningen, herunder midler til fremme af sundhed og forebyggelse og hjemmepleje og primær pleje.

 • Intern medicin — infektionsmedicin

  Overførbare sygdomme er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Epidemiologi

  Den gren af medicin, der beskæftiger sig med incidens, fordeling og kontrol af sygdomme. Sygdomsætiologi, overførsel, undersøgelse af udbrud og sammenligninger af behandlingsvirkninger.

 • Præventiv medicin

  De foranstaltninger, der er truffet med henblik på sygdomsforebyggelse i et specifikt område eller blandt en gruppe mennesker.

 • Projektstyring

  Have et kendskab til projektstyring og de aktiviteter, der omfatter dette område. Have viden om de variabler, der indgår i projektstyringen, såsom tid, ressourcer, krav, frister og reaktion på uventede hændelser.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • Statistik

  Studiet af statistisk teori, metoder og praksis såsom indsamling, tilrettelæggelse, analyse, fortolkning og præsentation af data. Det vedrører alle datamæssige aspekter, herunder planlægning af dataindsamling i form af udarbejdelse af spørgeundersøgelser og eksperimenter med henblik på at forudsige og planlægge arbejdsrelaterede aktiviteter.

 • Biometrik

  Den videnskab, der statistisk analyserer menneskelige kendetegn, såsom nethinde, stemme eller DNA, med henblik på identifikation.

Færdigheder

 • Berette om analyseresultater

  Udarbejde forskningsdokumenter eller give præsentationer for at rapportere om resultaterne af et gennemført forsknings- og analyseprojekt med angivelse af de analyseprocedurer og -metoder, der har ført til resultaterne, samt potentielle fortolkninger af resultaterne.

 • Anvende videnskabelige metoder

  Anvende videnskabelige metoder og teknikker til efterforskning af fænomener ved at erhverve ny viden eller korrigere og integrere tidligere viden.

 • Træffe foranstaltninger til forebyggelse af sygdomme

  Udvikle, definere, gennemføre og evaluere handlinger til forebyggelse af sygdomme og infektioner med henblik på at forbedre sundheden og livskvaliteten for alle borgere.

 • Forebygge udbrud af smitsomme sygdomme i samfundet

  Samarbejde med offentlige sundhedstjenester og lokalsamfund for at forebygge udbrud af smitsomme sygdomme, anbefale forebyggende foranstaltninger og behandlingsmuligheder.

 • Indsamle forsøgsdata

  Indsamle data fra anvendelsen af videnskabelige metoder, såsom testmetoder, forsøgsdesign eller målinger.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Anvende modeller (beskrivende eller inferential statistik) og teknikker (datamining eller maskinlæring) til statistisk analyse og IKT-værktøjer til analyse af data, konstatering af korrelationer og prognoser.

Source: Sisyphus ODB