Profession ergoterapiassistent

Ergoterapiassistenter støtter ergoterapeuter ved at arbejde med mennesker i nærmiljøer for at forbedre deres evne til at engagere sig i de erhverv, de ønsker, har brug for eller forventes at virke inden for, eller ved at tilpasse erhvervet eller miljøet, så det bedre kan understøtte deres erhvervsmæssige engagement. De arbejder under opsyn af en ergoterapeut.  

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Hygiejne i sundhedsmiljø

  De procedurer, der er forbundet med at opretholde et hygiejnisk miljø inden for rammerne af sundhedspleje, som f.eks. hospitaler og klinikker. Det kan spænde fra håndvask til rengøring og desinficering af brugt medicinsk udstyr og metoder til bekæmpelse af infektioner.

 • Erhvervsspecifik etik i forbindelse med sundhedspleje

  Moralske standarder og procedurer, etiske spørgsmål og forpligtelser, der er specifikke for erhverv inden for sundhedspleje, og bl.a. omfatter respekt for den menneskelige værdighed, selvbestemmelse, informeret samtykke og patientfortrolighed.

 • Aktivitetsvidenskab

  Studiet af dagligdags aktiviteter, herunder adfærd, karakteristika, adfærdsmønstre og produktivitet.

 • Revalidering

  Rehabilitering af personer med funktionelle, psykologiske, udviklingsmæssige, kognitive og følelsesmæssige funktionsnedsættelser eller sundhedsproblemer for at overvinde hindringer for adgang til, vedligeholdelse af eller tilbagevenden til beskæftigelse eller anden nyttig beskæftigelse.

 • Ergonomi

  Videnskaben om udformning af systemer, processer og produkter, der supplerer folks styrker, så de let og sikkert kan bruge dem.

 • Arbejdsfysiologi

  Den komplekse fysiologi for bestemte arbejdsopgaver og dens forbindelse med lidelser og sygdomme samt måden at optimere sundhed, arbejdsevne og produktivitet på.

 • Supervision af personer

  Den handling, der består i at instruere en person eller en gruppe i en bestemt aktivitet.

 • Genoptræning i lokalsamfundet

  Revalidering, som indebærer sociale programmer for hæmmede eller handicappede, således at de kan blive integreret i samfundet.

 • Bevægelsesteknikker

  Forskellige former for bevægelser og fysiske positurer mhp. afslapning, krop-sind-integration, stressreduktion, fleksibilitet, kropsstammestøtte og rehabilitering, og som er nødvendige for eller understøtter arbejdsaktiviteter.

Færdigheder

 • Instruere i anvendelsen af specialudstyr i dagligdagen

  Anvisning i, hvordan man bruger specialudstyr såsom kørestole og spisehjælpemidler i de daglige aktiviteter.

 • Overvåge patienters fremskridt i forbindelse med behandling

  Observere og rapportere om sundhedsbrugeres reaktion på lægebehandling, overvåge deres fremskridt eller tilbagefald dagligt og ændre behandlingsprocedurerne, når det er nødvendigt.

 • Hjælpe sundhedsbrugere til at være selvhjulpne i dagligdagen

  Hjælpe sundhedsbrugere med at opnå autonomi ved alle former for aktiviteter såsom påklædning, madlavning, spisning og brug af en computer.

 • Anvende ergoterapeutiske teknikker

  Anvende ergoterapeutiske teknikker, som f.eks. omskoling og ben- eller armskinner til patienternes rehabilitering og helbredelse samt rådgive patienterne om deres daglige aktiviteter.

 • Forbedre sundhedsbrugers erhvervsevne

  Forbedre eller genoprette de kognitive, sensormotoriske eller psykosociale aspekter af en patients evne til at udføre aktiviteter.

 • Udvise forståelse for sundhedsbrugeren

  Forstå baggrunden for klienters og patienters symptomer, vanskeligheder og adfærd. Udvise forståelse for deres problemer; udvise respekt og styrke deres selvstændighed, selvværd og uafhængighed. Udvise bekymring for deres velfærd og agere under hensyntagen til klientens og patientens personlige grænser, følsomme områder, kulturelle forskelle og præferencer.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Udvikle terapeutiske forhold

  Opretholde det individuelle terapeutiske forhold for at udvikle personens medfødte helbredende egenskaber, opnå et aktivt samarbejde inden for sundhedsuddannelse og helingsprocesser og maksimere potentialet for en sund forandring.

 • Udvise tålmodighed

  Have tålmodighed ved at forholde sig til uventede forsinkelser eller andre venteperioder uden at blive irriteret eller utålmodig.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

 • Fremme sundhedsbrugeres erhvervsevne

  Identificere meningsfulde og sunde erhverv og strategier i samarbejde med brugeren af sundhedssystemet og gøre denne i stand til at nå sine mål.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

Source: Sisyphus ODB