Profession ernæringsekspert i dyrefoder

Ernæringseksperter i dyrefoder analyserer den ernæringsmæssige værdi af foderstoffer med henblik på at yde kostråd til ansatte inden for landbrug, fremstilling, zoologi og den offentlige sektor. De foretager undersøgelser af ernæringsmæssigt afbalancerede fødevarer og er opmærksomme på den tekniske og videnskabelige udvikling på området.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fodertilsætningsstoffer

  Produkter, der bruges til at forbedre kvaliteten af dyrefoder og kvaliteten af de fødevarer, som stammer fra dyr, eller som dyr omdannes til, eller til at forbedre dyrenes præstation og sundhed.

 • Farer for kontaminering af forarbejdet dyrefoder

  Risici for kontaminering og fordærv i forbindelse med dyrefoder. Forebyggelse og reaktion.

 • Fødevarelovgivning

  Lovgivning vedrørende fødevare- og foderindustrien, herunder fremstilling af fødevarer, hygiejne, sikkerhed, råmaterialer, tilsætningsstoffer, GMO'er, mærkning og miljø- og handelsbestemmelser.

 • Ingredienser i dyrefoder

  Ingredienser i dyrefoder for at bestemme det maksimale indhold af uønskede stoffer (dvs. forurenende stoffer) i råmaterialer, som Den Europæiske Union har fastsat for at forebygge toksicitet.

 • Forarbejdet dyrefoder

  Sammensætning, ernæringsspecifikationer og formler for foderstoffer. Fodertilsætningsstoffer, energiværdier, ernæringsbehov og supplerende behov, afhængigt af de forskellige arter. Krav til foder i henhold til gældende lovgivning.

 • Hygiejneforskrifter ved fodring af dyr

  Den lovgivning, der pålægger ledere af foderstofvirksomheder at overholde standarder for hygiejne og sporbarhed samt registrering og godkendelse af deres anlæg.

 • Laboratoriebaserede videnskaber

  Laboratoriebaserede videnskaber som biologi, kemi, fysik, integreret videnskab eller avanceret laboratorievidenskab.

Færdigheder

 • Vurdere fødevarers ernæringsmæssige karakteristika

  Vurdering af fødevarers ernæringsmæssige karakteristika til direkte konsum med henblik på en bedre sund kost.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Sikre, at fodertilsætningsstoffer ikke har skadelige virkninger

  Sikre, at fodertilsætningsstoffer underkastes en videnskabelig vurdering med henblik på at vurdere, om tilsætningsstoffet har skadelige virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet.

 • Udvikle færdige foderblandinger

  Udvikle innovativt og effektivt dyrefoder.

 • Evaluere foderstoffers næringsværdi

  Vurdere den kemiske og ernæringsmæssige værdi af foderstoffer, fodertilskud, græs og foder til kommercielle dyr.

 • Fastlægge foderplan for dyr

  Formulere diæter og rationer, der maksimerer dyrets vækst, reproduktion, sundhed og/eller præstation.

 • Håndtere dokumentation for færdige foderblandinger

  Registrering af de krævede transportdokumenter for færdige foderblandinger. Registrering af foderlægemidler.

 • Oplyse kunder om tekniske forhold

  Kommunikere med og støtte kunder og dyrlæger i tilfælde af problemer. Give feedback til produktion og ledelse.

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Vedligeholde ajourført faglig viden

  Regelmæssigt deltage i undervisningsworkshopper, læse professionelle publikationer og deltage aktivt i faglige sammenslutninger.

 • Styre modtagelsen af råvarer til foder

  Sikre anskaffelse og modtagelse af råmaterialer, planlægning og gennemførelse af produktion samt lastning og distribution af foder.

 • Forarbejde fødevarer på en miljøvenlig måde

  Sikre en miljøvenlig politik, når der arbejdes med naturressourcer som kød, frugt og grøntsager. Det betyder, at ressourcerne skal håndteres på en mere effektiv og naturvenlig måde, samtidig med at presset på økosystemet minimeres.

Source: Sisyphus ODB