Profession ernæringsekspert specialiseret i færdigretter

Ernæringseksperter specialiseret i færdigretter vurderer ingredienser, fremstillingsprocesser og fødevarer for at sikre færdigretters ernæringskvalitet og egnethed. De studerer næringsværdien af fødevarer og retter og rådgiver om sammensætningen af forskellige måltider eller retter til menneskelig konsum (allergener, makro- og mikronæringsstoffer ...)

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fødevarers funktionelle egenskaber

  Et fødevareprodukts struktur, kvalitet, næringsværdi og/eller acceptabilitet. En fødevarefunktionel egenskab bestemmes af en fødevares fysiske, kemiske og/eller organoleptiske egenskaber. Et eksempel på en funktionel egenskab kan være opløselighed, absorption, vandbinding, skumdannelsesevne, elasticitet og absorptionsevne for fedtstoffer og fremmedpartikler.  

 • Fødevarevidenskab

  Studiet af fødevarers fysiske, biologiske og kemiske sammensætning og de videnskabelige begreber, der ligger til grund for fødevareforarbejdning og ernæring.

 • Fødevareopbevaring

  De rette betingelser og metoder til opbevaring af fødevarer for at modvirke, at de fordærves, idet der tages hensyn til luftfugtighed, lys, temperatur og andre miljøfaktorer.

 • Smagskombinationer

  Den lange række af smagskombinationer med henblik på at udvikle nye opskrifter eller produkter.

 • Færdigretter

  Faget, der vedrører færdigretter, fremstillingsmetoderne, teknologien, der kræves til fremstilling, og markedet for færdigretter.

 • Diætetik

  Menneskelig ernæring og kostændring med henblik på at optimere sundheden i kliniske og andre miljøer. Ernæringens rolle med hensyn til at fremme sundhed og forebygge sygdom igennem hele livsforløbet.

 • Kombination af teksturer

  Kombination af teksturer til nye opskrifter eller produkter.

Færdigheder

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Vurdere fødevarers ernæringsmæssige karakteristika

  Vurdering af fødevarers ernæringsmæssige karakteristika til direkte konsum med henblik på en bedre sund kost.

 • Sikre korrekt mærkning af varer

  Sikre, at varer mærkes med alle de nødvendige mærkningsoplysninger (f.eks. juridisk og teknisk information og information om farer osv.) vedrørende produktet. Sikre, at etiketterne er i overensstemmelse med lovkravene og overholder lovgivningen.

 • Sikre hygiejniske forhold

  Sørge for at holde arbejdspladser og udstyr fri for snavs, infektioner og sygdomme ved at fjerne affald og skrald og sørge for hensigtsmæssig rengøring.

 • Undersøge nye madlavningsmetoder

  Vurdere nye madlavningsmetoder gennem forskning for at udvikle eller forbedre fødevareteknologiske processer.

 • Identificere fødevares ernæringsmæssige egenskaber

  Fastslå fødevarers ernæringsmæssige egenskaber og mærke dem korrekt, hvis det er nødvendigt.

 • Styre anvendelsen af tilsætningsstoffer i forbindelse med fødevarefremstilling

  Styre anvendelsen af tilsætningsstoffer eller konserveringsmidler til fødevarer.

 • Tilstræbe forbedringer af ernæringsværdi i forbindelse fremstilling af fødevarer

  Samarbejde med eksperter fra landbrugs- og fødevarefremstillingsindustrien med henblik på at forbedre fødevareværdien, ernæringen og udbuddet.

 • Undersøge nye fødevareingredienser

  Vurdere nye fødevareingredienser ved at udføre forskningsaktiviteter for at udvikle eller forbedre fødevarer.

 • Undersøge produktionsprøver

  Undersøge produktionsprøver visuelt eller manuelt for at kontrollere egenskaber som f.eks. klarhed, renlighed, konsistens, fugtighed og tekstur.

 • Analysere tendenser inden for fødevare- og drikkevareindustrien

  Undersøge tendenser i fødevarer i forbindelse med forbrugernes præferencer. Undersøge centrale markeder på grundlag af både varetype og geografi såvel som teknologiske forbedringer inden for branchen.

 • Supervisere fødevarer inden for sundhedssystemet

  Føre tilsyn med fødevarer, menuer og måltider, der uddeles i forbindelse med sundhedspleje, for at sikre overensstemmelse med sundheds- og hygiejnestandarder.

 • Følge hygiejneprocedurer under fødevareforarbejdning

  Sikre et rent arbejdsrum i overensstemmelse med hygiejnestandarderne i levnedsmiddelindustrien.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Tjekke kvaliteten af produkter på samlebåndet

  Tjekke produkternes kvalitet på samlebåndet og fjerne defekte produkter før og efter emballering.

Source: Sisyphus ODB