Profession eventvagt

Eventvagter overvåger konstant menneskemængden under en bestemt begivenhed, f.eks. offentlige taler, sportsbegivenheder eller koncerter, for at forebygge og hurtigt reagere på hændelser. De kontrollerer indgangen til stedet, overvåger menneskemængden, håndterer aggressiv adfærd og foretager nødevakueringer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Overvågningsmetoder

  Overvågningsmetoder, der anvendes til indsamling af oplysninger og efterretninger med henblik på efterforskning.

 • Brandsikkerhedsforskrifter

  De retsregler, der skal anvendes ved brandsikkerhed og brandforebyggelse i et anlæg.

 • Sikkerhedstrusler

  Typer af trusler mod den offentlige og private sikkerhed, såsom uautoriseret adgang, aggressiv adfærd, mishandling, røveri, overfald, kidnapning, mord og offentlig demonstration.

Færdigheder

 • Bruge kommunikationsteknikker

  Anvende kommunikationsteknikker, som gør det muligt for samtalepartnere at forstå hinanden bedre og kommunikere præcist ved transmission af meddelelser.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Udvise årvågenhed

  Udvise årvågenhed under patruljering eller andre overvågningsaktiviteter for at garantere sikkerheden, opdage mistænkelig adfærd eller andre alarmerende ændringer i mønstre eller aktiviteter og reagere hurtigt på disse ændringer.

 • Kortlægge sikkerhedstrusler

  Identificere sikkerhedstrusler i forbindelse med undersøgelser, inspektioner eller patruljer og træffe de nødvendige foranstaltninger for at minimere eller neutralisere truslen.

 • Kontrollere en folkemængde

  Kontrollere en folkemængde eller et optøjer, sikre, at folk ikke går ind i områder, som de ikke har adgang til, overvåge folkemængdens adfærd og reagere på mistænkelig og voldelig adfærd.

 • Tilbageholde personer

  Begrænse eller kontrollere personer, der overtræder bestemmelserne om acceptabel adfærd, og som udgør en trussel mod andre, og som udfører voldshandlinger, for at sikre, at personen ikke er i stand til at gå videre med denne negative adfærd, og for at beskytte andre.

 • Patruljere områder

  Patruljere et udpeget område, være opmærksom på mistænkelige og farlige situationer og kommunikere med beredskabsorganisationer.

 • Overholde principperne for selvforsvar

  Overholde de principper, ifølge hvilke en person kun bør anvende så meget kraft, som kræves for at afværge et angreb. Brugen af dødbringende magtanvendelse er begrænset til situationer, hvor angriberne selv anvender dødbringende magt.

 • Administrere forebyggelse af tyveri

  Arbejde med forebyggelse af tyveri og røveri, overvåge sikkerhedsovervågningsudstyr og håndhæve sikkerhedsprocedurer i nødvendigt omfang.

 • Administrere planer for nødevakuering

  Overvåge hurtige og sikre nødevakueringsplaner.

 • Håndtere konflikter

  Mægle i konflikter og spændte situationer ved at optræde som mellemled mellem parter, f.eks. tjenestebrugere, andre vigtige, som familier, og institutioner ved at stræbe efter at nå til enighed, forliges og løse problemer.

 • Håndtere aggressiv adfærd

  Reagere hurtigt på negativ adfærd på en professionel måde ved at træffe passende og retlige foranstaltninger for at forhindre yderligere aggressivitet, såsom mundtlig advarsel, lovlig fjernelse fra lokaler eller pågribelse af den pågældende person. Indberette oplysninger om negativ adfærd i overensstemmelse med organisationens procedurer.

 • Kortlægge terrortrusler

  Identificere muligheden for terroraktiviteter, der indebærer trusler og fare i et specifikt område, ved at overvåge aktiviteter, der udføres af potentielt farlige grupper af mennesker, vurdere risici på forskellige områder og indsamle efterretninger.

 • Sikre gæsters sundhed og sikkerhed

  Træffe de nødvendige forholdsregler for at sikre, at et publikum eller en person, der besøger en aktivitet, er fysisk sikker. Forberede foranstaltninger i tilfælde af en nødsituation. Yde førstehjælp og lede nødevakueringer.

 • Samarbejde med sikkerhedsmyndigheder

  Reagere hurtigt på sikkerhedshændelser og overtrædelser ved at ringe til politiet og holde kontakt til andre relevante parter, der er involveret i eventuel retsforfølgning af gerningsmanden.

 • Udføre sikkerhedskontroller

  Overvåge og kontrollere enkeltpersoners tasker eller personlige genstande for at sikre, at disse personer ikke udgør en trussel og at deres adfærd er i overensstemmelse med loven.

 • Holde øje med gæsters ankomst

  Føre tilsyn med gæsternes adgang og sikre, at gæsternes behov tilgodeses, og at sikkerheden til enhver tid opretholdes.

Source: Sisyphus ODB