Profession fængselsbetjent i et ungdomsfængsel

Fængselsbetjente i et ungdomsfængsel overvåger og yder sikkerhed til unge lovovertrædere. De sikrer sikkerheden på institutionen i overensstemmelse med regler og forskrifter, udarbejder rapporter om de daglige aktiviteter samt i tilfælde af hændelser og indberetter usædvanlige aktiviteter. De overvåger også lovovertrædernes revalideringsprocedurer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fængselsprocedurer

  Juridiske bestemmelser og politikker vedrørende fængselsvæsenet og andre fængselsprocedurer.

 • Retshåndhævelse

  De forskellige organisationer, der er involveret i retshåndhævelse, og de love og bestemmelser, der gælder for retshåndhævelsesprocedurer.

 • Ulovlige stoffer

  Forbudte stoffer, som ikke kan transporteres fra et område til et andet eller medbringes af en person, samt deres art, og hvordan de håndteres.

 • Lovlig magtanvendelse

  Kendetegnene ved magtanvendelse, som er en juridisk doktrin, der anvendes af politiet og hæren til at regulere voldshandlinger under interventioner. Magtanvendelse bruges til at finde en balance mellem sikkerhedsbehovene og de etiske hensyn til indtrængeres eller mistænktes rettigheder eller velvære.

Færdigheder

 • Anvende viden om menneskelig adfærd

  Udøve principper vedrørende gruppeadfærd, tendenser i samfundet og påvirkning fra samfundsmæssige dynamikker.

 • Overvåge rehabiliteringsproces

  Føre tilsyn med rehabiliteringen af lovovertrædere under deres ophold i et fængsel for at sikre, at de følger instruktioner, udviser god opførsel og arbejder hen imod fuld reintegration, når de løslades.

 • Yde mentorstøtte til personer

  Vejlede enkeltpersoner gennem følelsesmæssig støtte, udveksling af erfaringer og rådgivning til enkeltpersoner for at hjælpe dem i deres personlige udvikling samt tilpasse støtten til personens specifikke behov og imødekomme deres anmodninger og forventninger.

 • Håndtere konflikter

  Mægle i konflikter og spændte situationer ved at optræde som mellemled mellem parter, f.eks. tjenestebrugere, andre vigtige, som familier, og institutioner ved at stræbe efter at nå til enighed, forliges og løse problemer.

 • Foretage inspektioner

  Foretage sikkerhedsinspektioner på områder, der giver anledning til betænkeligheder, for at identificere og indberette potentielle farer eller brud på sikkerheden samt tage skridt for at maksimere sikkerhedsstandarderne.

 • Kortlægge sikkerhedstrusler

  Identificere sikkerhedstrusler i forbindelse med undersøgelser, inspektioner eller patruljer og træffe de nødvendige foranstaltninger for at minimere eller neutralisere truslen.

 • Ledsage anklagede

  Eskortere mistænkte og kendte gerningsmænd fra et område til et andet, f.eks. i et fængsel eller fra en celle til en retssag, for at sikre, at de ikke undslipper, at de ikke er voldelige, eller på anden måde overskrider grænserne for acceptabel adfærd, og for at kunne reagere på eventuelle nødsituationer.

 • Tilbageholde personer

  Begrænse eller kontrollere personer, der overtræder bestemmelserne om acceptabel adfærd, og som udgør en trussel mod andre, og som udfører voldshandlinger, for at sikre, at personen ikke er i stand til at gå videre med denne negative adfærd, og for at beskytte andre.

 • Patruljere områder

  Patruljere et udpeget område, være opmærksom på mistænkelige og farlige situationer og kommunikere med beredskabsorganisationer.

Source: Sisyphus ODB