Profession fængselslærer

Fængselslærere uddanner lovovertrædere, herunder indsatte, i spørgsmål vedrørende social rehabilitering og korrekt adfærd. De bistår fangerne med at tilegne sig færdigheder, der kan lette deres genintegrering i samfundet og øge deres chancer for at finde beskæftigelse efter løsladelsen. Fængselslærere analyserer elevernes individuelle læringsbehov, planlægger og forbereder undervisningsmateriale og møder og ajourfører deres læringsjournaler. De sikrer også, at arbejdsområder og materialer er sikre og dokumenterede, og fører stadigt tilsyn med eleverne.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Voksenuddannelse

  Undervisning rettet mod voksne elever, både i en rekreativ og en akademisk sammenhæng, med henblik på selvforbedring eller på at ruste eleverne bedre til arbejdsmarkedet.

 • Ekspertise i undervisning i emne

  Emnet, indholdet og metoderne for undervisningen, der erhverves gennem forskning og kurser.

 • Fængselsprocedurer

  Juridiske bestemmelser og politikker vedrørende fængselsvæsenet og andre fængselsprocedurer.

Færdigheder

 • Levere undervisningsmaterialer til lektion

  Sikre, at de nødvendige materialer til undervisning i en klasse, såsom visuelle hjælpemidler, forberedes, ajourføres og fremlægges i instruktionslokalet.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Tilskynde elever til at anerkende deres resultater

  Tilskynde elever til at vurdere deres egne resultater og handlinger for at fremme deres selvtillid og udvikling.

 • Vurdere elever

  Evaluere elevers (akademiske) fremskridt, resultater, viden og færdigheder gennem opgaver, prøver og eksamener. Diagnosticere deres behov og følge deres fremskridt, styrker og svagheder. Formulere en opsummerende oversigt over de mål, som eleven har nået.

 • Anvende tværkulturelle undervisningsprincipper

  Sikre, at indhold, metoder, materialer og almen læringserfaring er inkluderende for alle studerende og tager hensyn til de lærendes forventninger og erfaringer fra forskellige kulturelle baggrunde. Undersøge individuelle og sociale stereotyper og udvikle tværkulturelle undervisningsstrategier.

 • Håndtere konflikter

  Mægle i konflikter og spændte situationer ved at optræde som mellemled mellem parter, f.eks. tjenestebrugere, andre vigtige, som familier, og institutioner ved at stræbe efter at nå til enighed, forliges og løse problemer.

 • Udvise empati

  Udvise empati for at forhindre enhver form for symbolsk vold og isolation og for at sikre betænksom opmærksomhed over for alle. Det bør omfatte evnen til at forstå forskellige verbale og ikkeverbale udtryk for stemning og følelse.

 • Overvåge rehabiliteringsproces

  Føre tilsyn med rehabiliteringen af lovovertrædere under deres ophold i et fængsel for at sikre, at de følger instruktioner, udviser god opførsel og arbejder hen imod fuld reintegration, når de løslades.

 • Identificere uddannelsesbehov

  Analysere uddannelsesproblemerne og identificere en organisations eller et individs uddannelsesbehov med henblik på at give dem undervisning skræddersyet til deres forudgående beherskelse, profil, midler og problem.

 • Overholde principperne for selvforsvar

  Overholde de principper, ifølge hvilke en person kun bør anvende så meget kraft, som kræves for at afværge et angreb. Brugen af dødbringende magtanvendelse er begrænset til situationer, hvor angriberne selv anvender dødbringende magt.

 • Assistere eleverne i deres læring

  Støtte og vejlede eleverne i deres arbejde, give eleverne praktisk støtte og opmuntring.

 • Anvende viden om menneskelig adfærd

  Udøve principper vedrørende gruppeadfærd, tendenser i samfundet og påvirkning fra samfundsmæssige dynamikker.

 • Anvende undervisningsprincipper

  Anvende forskellige tilgange, læringsmetoder og -kanaler til at instruere eleverne, f.eks. ved at kommunikere indhold i vendinger, de kan forstå, organisere klare talepunkter og gentage argumenter, når det er nødvendigt. Anvende en bred vifte af undervisningsmidler og -metoder, der passer til faget, elevernes niveau, mål og prioriteter.

 • Vurdere lovovertræderes risikoadfærd

  Vurdere og overvåge lovovertrædernes adfærd for at vurdere, om de udgør en yderligere risiko for samfundet, og hvad deres muligheder for positiv rehabilitering er, ved at vurdere de omgivelser, de er i, den adfærd, de udviser, og deres indsats i forbindelse med rehabilitering.

 • Udvise årvågenhed

  Udvise årvågenhed under patruljering eller andre overvågningsaktiviteter for at garantere sikkerheden, opdage mistænkelig adfærd eller andre alarmerende ændringer i mønstre eller aktiviteter og reagere hurtigt på disse ændringer.

 • Observere den studerendes fremskridt

  Følge op på elevers læringsfremskridt og vurdere deres resultater og behov.

 • Håndtere klasseværelseundervisning

  Bevare disciplinen og inddrage de studerende i undervisningen.

 • Styrke positiv adfærd

  Styrke positiv adfærd hos mennesker i forbindelse med rehabilitering og rådgivning for at sikre, at personen træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at opnå positive resultater på en positiv måde, så de fortsat tilskyndes til at fortsætte deres bestræbelser og nå målene.

Source: Sisyphus ODB