Profession følgespotsoperatør

Følgespotsoperatører styrer følgespots på grundlag af det kunstneriske eller kreative koncept i samspil med de udøvende kunstnere. Følgespots er specialiserede belysningsinstrumenter, der er beregnet til at følge udøvende kunstnere eller bevægelser på scenen. Bevægelse, størrelse, strålebredde og farve styres manuelt. Derfor arbejder operatørerne tæt sammen med de lyspaneloperatørerne og de udøvende kunstnere. Deres arbejde er baseret på instrukser og anden dokumentation. Deres arbejde kan omfatte arbejde i højder, på broer eller over et publikum.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Afrigge elektronisk udstyr

  Fjerne og opbevare forskellige typer elektronisk udstyr sikkert efter brug.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Administrere personlig faglig udvikling

  Tage ansvar for livslang læring og løbende faglig udvikling. Deltage i læring for at støtte og ajourføre de faglige kvalifikationer. Udpege prioriterede områder for faglig udvikling baseret på overvejelser om egen praksis og gennem kontakt med ligestillede og interessenter.

 • Følge tidscues

  Iagttage dirigenten, orkestret eller kapelmesteren og følge tidscues for tekst og stemmepartiturer nøjagtigt.

 • Oplagre udstyr til forestilling

  Nedtage lyd-, lys- og videoudstyr efter en forestilling på sikker vis. Sørge for, at udstyret opbevares korrekt.

 • Følge sikkerhedsforskrifter for arbejde i højden

  Træffe de nødvendige forholdsregler og følge en række foranstaltninger, der vurderer, forebygger og håndterer risici under arbejde i stor højde over jorden. Forhindre, at personer, der arbejder under disse strukturer, bringes i fare og undgå fald fra stiger, mobile stilladser, faste arbejdsbroer, personlifte osv., da dette kan forårsage dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

 • Forstå kunstnerisk koncept

  Fortolke en kunstners udtryk eller demonstration af deres kunstnerisk koncept, oprindelse og processer og stræbe efter at dele deres syn.

 • Arrangere følgespots

  Opsætte og teste følgespots på forskellige typer lokaliteter.

 • Samle udstyr til forestilling

  Opstille lyd-, lys- og videoudstyr på scenen før forestillingen i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Arbejde sikkert med mobile elektriske systemer under opsyn

  Træffe de nødvendige forholdsregler, samtidig med at der sørges for midlertidig fordeling af strøm til præstations- og kunstdriftsformål under tilsyn.

 • Klargøre personligt arbejdsmiljø

  Rette indstillinger eller positioner for dine arbejdsinstrumenter og tilpasse dem, inden driften påbegyndes.

 • Betjene følgespots

  Betjene følgespots under en liveoptræden, der er baseret på visuelle referencer eller dokumentation.

 • Kommunikere under forestilling

  Kommunikere effektivt under liveoptræden, tage højde for eventuelle funktionsfejl.

 • Arbejde med respekt for egen sikkerhed

  Anvende sikkerhedsreglerne i overensstemmelse med uddannelse og instruktion og være baseret på en solid forståelse af forebyggende foranstaltninger og risici for din egen personlige sundhed og sikkerhed.

 • Oversætte kunstneriske koncepter til tekniske designs

  Samarbejde med det kunstneriske team for at lette overgangen fra den kreative vision og de kunstneriske koncepter til et teknisk design.

 • Betjene kommunikationsudstyr

  Oprette, afprøve og betjene forskellige typer kommunikationsudstyr såsom transmissionsudstyr, digitalt netudstyr eller telekommunikationsudstyr.

 • Tilpasse sig kunstneres kreative behov

  Arbejde med kunstnere og søge at forstå den kreative vision og tilpasse sig den. Udnytte dine evner og færdigheder fuldt ud for at opnå det bedst mulige resultat.

Source: Sisyphus ODB